Občina Mengeš uredila dodatne prostore za potrebe vrtca

0
2700

Občina Mengeš je zaradi povečanih potreb po predšolskem varstvu otrok zagotovila dodatne prostore in s tem omogočila sprejem vseh otrok v Vrtec Mengeš, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš.
Občina Mengeš je najela dodatne prostore za še en dodatni oddelek v enoti Oblaček v Stanovanjsko poslovnem objektu Zorman, v katerem se sicer že nahajata dva oddelka. Ker se v nenamenskih stavbah t.j. stavbah, ki niso grajene za namene vrtcev lahko nahajata največ dva oddelka, je bilo zaradi zagotovitve dodatnega tretjega oddelka, potrebno predhodno spremeniti namembnost stavbe in pridobiti novo uporabno dovoljenje. Vse potrebne gradbene posege je izvedel lastnik objekta, občina v sodelovanju z vrtcem pa je prostore opremila s potrebno opremo (pohištvom in belo tehniko). Novo najeti prostori tako v celoti ustrezajo vsem standardom, ki določajo prostor in opremo vrtca.
V novem oddelku Oblaček bo delovala skupina najmlajših otrok, v starosti od enega do dveh let. S pridobitvijo novih prostorov je tako zagotovljeno varstvo, vzgoja in izobraževanje za vse otroke iz občine Mengeš, ki dosegajo starostno mejo za vključitev v vrtec.
Občina Mengeš

Oglasno sporočilo