TeDni(K) Občine Kamnik (2.10.2017)

0
2196

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija JP št. 660093 Volčji Potok – Nova vas

Izvajalec del, EURO GRAD d.o.o., je nadaljeval s sanacijo javne poti št. 660093 v Volčjem Potoku. Potekalo je polaganje grobega in finega asfalta. V tem tednu je predviden zaključek del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V četrtek, 28. septembra 2017, je v Domu kulture Kamnik Občina Kamnik gostila strokovno-izobraževalno srečanje na temo teorija in praksa Zakona o prekrških (Zp-1), ki ga je organiziralo Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije. Srečanja se je udeležilo preko 70 udeležencev, inšpektorjev, prekrškovnih organov, redarjev iz občinskih uprav iz celotne Slovenije, na katerem je predavala okrajna sodnica mag. Nuša Orel. Udeležence je pozdravil tudi župan Marjan Šarec.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Izbrani izvajalec Inštalacije Podjed d.o.o. je nadaljeval z obnovo sekundarnega ogrevalnega sistema na objektu na Glavnem trgu. Dela potekajo po terminskem planu. Galerija Miha Maleš bo zaprta predvidoma do konca meseca oktobra.

S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj smo prejeli pogoje za obnovo medaljona z reliefom graditelja kamniške železniške proge Alojza Prašnikarja, zato smo začeli s postopkom zbiranja ponudb za obnovo.

Zavod Mladinski center Kotlovnica je v sodelovanju z Logout – Center pomoči pri prekomerni uporabi interneta pripravil interaktivno predavanje na temo prekomerne uporabe tehnologij. Na predavanju je bilo poudarjeno, da mladostniki vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizijskim sprejemnikom, igralnimi napravami, namiznimi in prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki in pametnimi telefoni. Ko postanejo neobvladljivi, je pomembno, da znajo starši pravilno ukrepati in po potrebi še pravočasno poiskati pomoč strokovnjaka. Predavanje je bilo financirano s strani Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije, sledili mu bosta še dve predavanji, in sicer “Kako se z najstnikom pogovarjati o drogah?” (DrogArt), dne 24. 10. 2017 ob 18. uri v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica ter “Vzgoja za ne-odvisnost.” (Zavod Mind), dne 28. 11. 2017 ob 18. uri ravno tako v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica.

Oddelek za razvoj in investicije

Program izobraževanja za zeliščarje z območja LAS Srce Slovenije

LAS Srce Slovenije sodeluje v projektu sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki ga je zasnovalo šest lokalnih akcijskih skupin iz vse Slovenije. Projekt, ki se je začel septembra, bo s strokovnimi izobraževanji, certificiranji zelišč, skupnim e-herbarijem, srčnim zeliščarskim vrtom in drugimi aktivnosti spodbujal podjetniški preboj zeliščarjev.

Izobraževanje, ki bo organizirano v okviru tega projekta, nudi udeležencem široko in zaokroženo znanje, potrebno za lažje in učinkovitejše opravljanje dejavnosti zeliščarstva. Primerno bo za že aktivne zeliščarje, vse tiste, ki želijo razširiti ponudbo na kmetiji in tiste, ki se podajajo na pot zeliščarstva, kot samostojne dejavnosti.

Izobraževanje bo ponudilo znanja iz področja zakonodaje, davčnih vidikov, velik poudarek bo na vključevanju dediščine v zeliščne produkte. Udeleženci bodo spoznali praktični del zeliščarstva od pravilne izbire semen in sadik, načina pridelave zelišč in tudi predelave v različne zeliščne produkte. Ker je zelo pomembno, kako produkte ponudimo na tržišče, bodo tudi s tega področja ponujena praktična znanja. Zdravilne rastline bodo udeleženci spoznavali tudi na terenu. Za možnost širše in raznovrstne ponudbe na področju zeliščarstva se bodo udeleženci spoznali s celostnim dojemanjem zdravilnih rastlin in oblikovanjem zdravilnega ambienta.

Koledar predavanj, ki jih zajema izobraževanje je podrobneje objavljen na naslednji povezavi: https://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=2439.

Obstoječe in potencialne zeliščarje z območja LAS Srce Slovenije vabimo, da izkoristite odlično priložnost in se prijavite na program. V primeru, da bo število prijavljenih preseglo razpoložljiva mesta, bomo upoštevali vrstni red prijav. Prijave sprejemamo na elektronski naslov las@razvoj.si oziroma po telefonu 01 8962 713. Za dodatna pojasnila glede vsebine izobraževanj lahko kontaktirate na telefon 031 612 083 (Jožica Bajc Pivec).

.

“>V preteklem tednu je ob tednu mobilnosti potekalo dvodnevno snemanje promocijsko-ozaveščevalnega videa z namenom prikaza ovir v vsakdanjem življenju pri svojem gibanju ter uporabi javnih prevoznih sredstev. Snemanje se je izvedlo na ulicah mesta Kamnik in na potniškem vlaku Ljubljana-Kamnik-Ljubljana. Pri snemanju so na pobudo Občine Kamnik sodelovali gibalno ovirani mladostniki Zavoda Cirius ter predstavniki Zavoda mladinski center Kotlovnica. Nekaj utrinkov s predpriprav ter s samega snemanja si lahko ogledate na fotografijah, video pa bo pripravljen predvidoma do konca meseca oktobra.

Oglasno sporočilo