Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (3.10.2017)

0
2070

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.
Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje
Občana zanima, kakšen je postopek odstranitve zapuščenega vozila, saj je na javni površini vozilo, ki je že nekaj časa brez registrskih tablic, lastnik pa ga ne odstrani.

Odgovor občinske uprave
Po prejemu prijave Prekrškovni organ Občine Kamnik na lokaciji zadevo preveri in na podlagi ugotovitve, da gre dejansko za zapuščeno vozilo na javni površini, le-to obravnava kot zapuščeno vozilo. Zapuščeno vozilo je vozilo, ki mu je potekla registracija za več kot 30 dni ali nima evidenčnih tablic. Postopek se vodi skladno s sprejetim Odlokom o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik.
Postopek občinskega redarja je naslednji: Ko pooblaščena uradna oseba na kraju ugotovi, da gre za zapuščeno vozilo, na kraju izda pisno odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila odredi, da vozilo odstrani v roku tri dni, sicer bo na njegove stroške odstranjeno in odpeljano v skladišče zapuščenih vozil. Ko je vozilo odstranjeno in odpeljano v skladišče zapuščenih vozil, ga lahko lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, prevzame v roku 90 dni od dneva odstranitve vozila in opozorilo, da v kolikor vozilo v roku ne bo prevzel, bo odpeljano v ekološko razgradnjo.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo