Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

0
2401

Naši bralci nam dostikrat potožijo, da od občinskih svetnikov, na zastavljena vprašanja, želje in pobude glede izboljšav in sprememb, ki vplivajo na kvaliteto in počutje bivanja vseh prebivalcev naši občini, odgovorov v glavnem ne dobijo. Zanima nas, če na občinskih sejah prejete pobude sploh posredujete naprej, ali dobite nanje odgovore (če jih, v kolikšnem času), in na kakšen način odgovorite občanom, ki so na vas vsa vprašanja in pobude naslovili.
Za odgovore se vam zahvaljujemo.

Na občinske svetnice in svetnike smo preko elektronske pošte naslovili zgornje vprašanje.

Do zaključka redakcije nismo prejeli nobenega odgovora!

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 15 2017

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja OREŠEK, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /Desus/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka RESINOVIč, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
26. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
27. Sabina Pirš, Ihan, Bistrška, cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
29. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
30. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/
31. Roman LENASSI, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, 1230 Domžale /NSi/

Oglasno sporočilo