Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik prejelo svečano listino Javne agencije Republike Slovenija za varnost prometa

0
1946

Včeraj, v torek, 24. oktobra 2017, se je v Ljubljani odvijala slavnostna podelitev svečanih listin Javne agencije Republike Slovenija za varnost prometa. V okviru tradicionalnega srečanja predstavnikov vseh lokalnih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je omenjena Agencija podelila najvišja priznanja 18 posameznikom in organizacijam za življenjsko delo na področju prometne preventive.

Med prejemniki Listine je bilo tudi Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik, visoko priznanje pa je v njihovem imenu sprejel predsednik Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik Franc Pivk.

V obrazložitvi ter ob predaji Listine so dejali: »Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, katerega člani so poklicni in nepoklicni vozniki, avtomehaniki, vozniki gradbene, gozdne, kmetijske in druge mehanizacije, pripadniki drugih poklicev in zainteresirani občani. Združenje je osnovano davnega leta 1957 in letos praznuje 60. obletnico obstoja in kontinuiranega delovanja. Prostovoljno delo je zakoreninjena vrednota vseh članov društva, ki se kaže v številnih preventivnih in vzgojnih akcijah na področju prometa. Poleg vsakoletnega varovanja otrok v prvih šolskih dneh, s katerim so člani Združenja pričeli že davnega leta 1965, sodelujejo tudi pri kolesarskih izpitih in drugih akcijah za osnovnošolce, kot sta kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« in teden mobilnost, kakor tudi v preventivnih akcijah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik.«

»Prav tako njihovi člani se tesno povezujejo in udeležujejo rednih letnih srečanj sosednjih društev. V svojem šestdeset letnem obdobju se je število članov gibalo od 91 v letu 1957 do največ 217 članov. V začetku tega leta združenje šteje 50 članov. Kljub visoki povprečni starostni strukturi članov (61) let in povprečnem 40-letnem članstvu njihovih članov, večina članov vsako leto aktivno sodeluje pri izvajanju zastavljenih nalog združenj. V ta namen člani Združenja vsako leto opravijo povprečno 200 ur prostovoljnega dela in prevozijo več sto kilometrov. Naloge, ki jih izvaja Združenje, že vrsto let prepoznavajo Občina Kamnik in druge službe lokalne skupnosti, s katerimi redno usklajuje potrebe in aktivnosti. Pomen združenja za lokalno skupnost in prepoznavnost njenega prostovoljnega prispevka ter dela pa je opazila tudi Občina Kamnik, ki jo je v marcu 2017 ob 60. obletnici obstoja nagradila s podelitvijo zahvale za delovanje na področju izobraževanja in preventivne aktivnosti na področju ozaveščanja o cestno prometnih predpisih in skrbi za varnost občank in občanov.« 

ISKRENE ČESTITKE!

Fotografije: Marjeta Benčina, Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa

Oglasno sporočilo