TeDni(K) Občine Kamnik (6.11.2017)

0
2201

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Občina Kamnik ima tudi v letošnjem letu zaposlenih 10 ljudi preko programa javnih del. S tem omogoča vključenost brezposelnih oseb v delovno okolje in širjenje socialne mreže, vendar ne več kot za eno leto oziroma pod posebnimi pogoji do dve leti. 

Zaposleni preko javnih del so preko celega leta skrbeli za čistočo starega mestnega jedra Kamnika in njegove okolice ter vzdrževanjem javnih sanitarij. Njihovo delo obsega čiščenje plevela, ureditev živih mej in zelenih površim (Park Evropa, Keršmančev park, IC Perovo…), zalivanje cvetličnih gred, čiščenje pločnikov po zimski službi, košnjo brižin ob občinskih cestah in še bi lahko naštevali. V trenutnem letnem času se bolj spopadajo z odpadajočim listjem na javnih površinah in posledično tudi s čiščenjem muld (Maistrova ulica, Žale, Ljubljanska cesta, Kranjska cesta, Žebljarska ulica, Novi trg, Šolska ulica, Usnjarska ulica, Palovška cesta itd.).

Za tovrstno delo se občinska uprava Občine Kamnik zahvaljuje vsem zaposlenim preko javnih del, saj s svojim delom veliko pripomorejo k lepšim in urejenim javnim površinam v starem mestnem jedru in njegovi okolici. 

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami Kamnik v novembru sodeluje v projektu Objem topline, ki ga izvaja Studio Moderna. Vsak mesec med  sodelujoče razdelijo 1.000 evrov. Višina donacije  je odvisna od števila podarjenih objemov.

Pridobljena finančna sredstva bodo namenjena za dodatna grelna telesa in multimedijske pripomočke v Dnevnem centru.

.

“>Navodila za podarjanje objemov:

  • Objem podarite tako, da pod kliknete gumb »podarjam objem«. Ko to naredite prvič, objem še ni podarjen, saj se je potrebno najprej registrirati z vašim e-mail naslovom.
  • To pomeni, da se vam po prvem kliku na gumb »podarjam objem« pojavi okno, v katerega vpišete vaš e-mail.
  • Na e-mail, ki ga boste vpisali, vam bomo takoj poslali sporočilo, v katerem se bo nahajala povezava, na katero morate klikniti, da potrdite sodelovanje. S tem je registracija uspešno opravljena in odprla se vam bo spletna stran Objema topline, kar pomeni, da lahko sedaj normalno podarjate objeme (brez ponovne registracije).
  • Pod Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami, kliknete gumb »podarjam objem« in številka se bo obarvala zeleno. To pomeni, da je bil objem uspešno podarjen. Vsak dan lahko podarite po 1 objem. Torej, če v roku 24 ur po prvič podarjenem objemu, še enkrat kliknete »podarjam objem«, se bo številka obarvala rdeče, kar pomeni, da ste danes tej organizaciji objem že podarili in ga ne morete več.

Povezava na spletno stran za podarjanje objemov topline: https://objemtopline.dormeo.net/.

.

“>Glasovanje v Nedelovi akciji Iščemo dobra igrišča je bilo v prejšnjem tednu končano, bralke in bralci pa so za naj igrišče izbrali igrišče v Arboretumu Volčji Potok. Direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek je o otroškem igrišču zapisal: ”Pred dvajsetimi leti me je na enem od dopustov s svojimi otroki navdušilo otroško igrišče s hiškami na drevesih. Ob vrnitvi v Arboretum Volčji Potok sem tuhtal, kje bi lahko našim obiskovalcem uredili igrišče v objemu dreves. Po premisleku sem se odločil za območje pod kavkaškimi oreškarji, ki s širokimi in nizko razraščenimi krošnjami ustvarjajo slikovito prizorišče in tudi v poletni vročini zagotavljajo prijetno hladno senco. Začeli smo s tremi igrali iz lesa in vrvi. Na slovenskem tržišču takrat ni bilo domiselnih igral, ki bi se dobro vključila v naravni ambient, tuja so bila pa nepredstavljivo draga. Prav zato smo si igrala sami zamislili in jih v Arboretumu Volčji Potok tudi sami izdelali. Zaradi dobrega odziva naših obiskovalcev smo igrišče širili in sproti nadomeščali odslužena igrala. Vsako leto naše igrišče pregleda strokovnjak za varnost in po njegovih navodilih sproti odstranjujemo pomanjkljivosti. Še vedno si prizadevamo, da uporabljamo čim več naravnih gradiv. Tudi tla pod igrali zastiramo z lesnimi sekanci, ki hkrati ščitijo otroke pri padcih in korenine dreves pred poškodbami zaradi obremenjevanja tal. Menim, da smo se prav s pomočjo otroškega igrišče uveljavili kot družinski park za vse generacije. Pri nas so dobrodošle tako mamice z vozički kot tudi dedki in babice, ki pripeljejo k nam vnuke. Morda je pa tudi obratno, da otroci pripeljejo k nam starše in stare starše … ”

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis  Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Razpis je sestavljen iz 2 sklopov. Namen javnega razpisa za sklop 1 je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Namen javnega razpisa za sklop 2 pa je podpora vsebinskemu delu projekta z investiranjem v ustrezne kapacitete, prostore in opremo v zdravstvenih domovih v Sloveniji, in sicer za tiste zdravstvene domove, ki bodo izbrani na sklopu 1. Ključni del javnega razpisa predstavljata vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih in ključnih organizacijskih struktur na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih ter izgradnja ustreznih kapacitet in nakup ustrezne opreme v ZD v Sloveniji. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za sklop 1 za leti 2018 in 2019 znaša 11.498.040 evrov, za sklop 2 za leti 2018 in 2019 pa znaša 5.500.000 evrov.

Prijavitelj lahko zaprosi za 100-odstotno sofinanciranje stroškov projekta razvoja in izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva. Občina Kamnik namerava v sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik kandidirati na omenjenem razpisu in prispevati h krepitvi zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju v Občini Kamnik.

Dne 26. 10. 2017, je bila, po izdani odločitvi o oddaji javnega naročila, z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za »Obnovo školjke olimpijskega bazena na kopališču Pod Skalco«. Pogodba je bila podpisana s podjetjem CBE d.o.o. iz Ljubljane, ki je bilo izbrano na podlagi javnega naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil v mesecu oktobru.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo