Vprašanje za predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale

0
1972

Pri reviziji Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je bilo ob letnem poročilu za leto 2014 ugotovljeno, da Zavod ni predložil NO pojasnil, na kaj se nanaša nakup oziroma poraba sredstev v višini 67.067 EUR.
Predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale mag. Boruta Kurmanška smo preko el. pošte zaprosili za pojasnilo, če je že kaj znano, kako je bil davkoplačevalski denar porabljen.

Odgovor:

Zavod za šport in rekreacijo Domžale je v letu 2016 ponovno vzpostavil register osnovnih sredstev. Pri tem so bila upoštevane tudi vse dokončane investicije in po ponovni vzpostavitvi registra se je izkazalo, da Zavod za šport in rekreacijo ni imel usklajenih evidenc osnovnih sredstev za 26.493,11 EUR in sicer so bila sredstva v upravljanju Občine Domžale višja za naveden znesek. Občina Domžale in Zavod za šport in rekreacijo Domžale sta za leto 2016 podpisala uskladitev vrednosti sredstev v upravljanju.
Preostali znesek je Zavod za šport in rekreacijo Domžale priznal v obliki presežka prihodkov nad odhodki in ga tako neposredno pripisal Občini Domžale, kot povečanje vrednosti njenega deleža kot ustanoviteljice zavoda.
mag. Borut Kurmanšek

______________________________________________________________________

Je kdo dvomil, da jim ne bo uspelo najti rešitev za 67.067,00 EUR? 

Oglasno sporočilo