Občina Mengeš pristopila k predlogu projekta Regionalna kolesarska povezava občin severno od Ljubljane

0
1704
V septembru so se predstavniki občin Trzin, Mengša in Kamnika udeležili sestanka na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Glavna tema sestanka je bila kolesarska povezava občin severno od Ljubljane, s povezavo Mestne občine Ljubljana z Občino Trzin, Občino Mengeš in Občino Kamnik ter z odcepi v občine Domžale, Komenda in Vodice. Občino Mengeš je na sestanku zastopal Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, ki je povedal: »Občina Mengeš je v preteklosti že pristopila k projektu vrisa obstoječih kolesarskih poti, ki ga je vodil Srce Slovenije in sodeluje v predlogu projekta načrtovanja in označitev kolesarskih poti LAS za mesto in vas. Predlog projekta Regionalna kolesarska povezava občin severno od Ljubljane, pa je poseben, saj ne načrtuje le urejanje obstoječih poti, ampak pod vodstvom Regionalno razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo tudi gradnjo novih, povezovalnih kolesarskih poti.«
Na sestanku so bili prisotni Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije v ceste na in Aleš Gedrih, oba iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), Peter Ložar, župan, in Ana Movrin, oba iz Občina Trzin, Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš in Barbara Strajnar iz Občine Kamnik. Tomaž Willenpart iz DRSI je pojasnil, da je DRSI kolesarsko povezavo severno od Ljubljane že uvrstil v Načrt razvojnih programov. Prisotne občine je povabil, da pristopijo k sklenitvi dogovora o sodelovanju ter za sodelovanje navdušijo tudi druge, sosednje občine. Za koordinatorko predloga projekta na ravni občin je bila imenovana Barbara Strajnar iz Občine Kamnik, ki je pojasnila, da bodo občine v prvi fazi pristopile k izdelavi idejne zasnove, nato pa bodo za predlagane trase po posameznih občinah pripravljene javne predstavitve z namenom vključevanja in informiranja javnosti.
V oktobru so bile k sodelovanju v projektu povabljene tudi druge občine, opravljeni so bili razgovori s Stanislavom Poglajnom, županom Občine Komenda, mag. Renato Kosec, podžupanjo Občine Domžale in Acom Francem Šuštarjem, županom Občine Vodice. Sklenjen je bil ustni dogovor, da bodo tudi omenjen tri občine pristopile k podpisu dogovora in kasneje k izgradnji povezovalnih kolesarskih poti. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in strasten kolesar je ob tem povedal: »Vesel sem, da bomo našim občankam in občanom ponudili možnost aktivnega prevoza v in iz službe ter za možnost novih športnih aktivnosti.«
Občina Mengeš skupaj s partnerji pričakuje še odgovor pristojnega ministrstva glede vloženega predloga za označevanje obstoječih kolesarskih poti ter finančna sredstva za projekt Regionalna kolesarska povezava občin severno od Ljubljane, ki bodo za razvoj Ljubljanske urbane regije zagotovljene neposredno s strani Ministrstva za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj (že pridobljena sredstva evropskih finančnih programov).
Obstoječe kolesarske poti v Občini Mengeš so v sodelovanju s predstavniki občine sedaj opisane na spletni strani Srce Slovenije: https://www.srce-slovenije.si/turizem/kolesarstvo/kolesarska-pot-menges-dobeno, na spletni strani KoloPot https://www.kolopot.com/ljubljana-menges-vodice-zbilje-ljubljana-k/, na spletni strani Regionalen razvojne agencije Ljubljanske urbana regije  https://www.gremonapot.si/kolesarstvo/podrobnosti-trase.aspx?routeID=65.

Besedilo: Tina Drolc

Oglasno sporočilo