Kako je dišalo po tradicionalnem slovenskem zajtrku v kamniških šolah in vrtcih?

0
1961

Projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« je namenjen navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, drugimi javni zavodi in potrošniki in lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. Spodbuja k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah in gre za vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe, dejavnostih domače pridelave in predelave in v okviru sistema javnega naročanja oziroma naročil zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju. Osnovni cilj projekta je izobraževati in ozaveščati otroke v vrtcih in šolah, vzporedno s tem pa torej tudi širšo javnost. Občine so pomembne institucije v sistemu zagotavljanja lokalne samooskrbe in tudi v Kamniku vsako leto podpremo dejavnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju lokalne samooskrbe ter se aktivno vključujemo v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije.

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik so se odločili, da letošnje leto z različnimi dejavnostmi mlade spodbudijo k razmišljanju o zdravih prehranjevalnih navadah in lokalno pridelani hrani. V avli šole se jim je ob tradicionalnem slovenskem zajtrku oziroma dnevu slovenske hrane v imenu Občine Kamnik pridružil podžupan Igor Žavbi. Tudi na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju si prizadevajo pri naših najmlajših občankah in občanih spodbujati zdravo prehranjevanje. In prav lepo je v prostorih šole dišalo po slovenskem tradicionalnem zajtrku, ki je bil obarvan z lokalno pridelano hrano, dogodku pa je v imenu Občine Kamnik prisostvoval podžupan Matej Slapar.

Slovenski zajtrk je bil letos še posebej slovesen venoti Sneguljčica Vrtca Antona Medveda Kamnik, kjer so otroci in strokovni sodelavci Enote skupaj z ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liano Cerar praznovali 10. rojstni dan, obenem pa so vrata odprli novemu razvojnemu oddelku, otroški knjižnici »Knjigobežnice« in pedagoški sobi.

Zbranim se je pridružil tudi župan Marjan Šarec, ki je otrokom zaželel dober tek, strokovnim sodelavcem vrtca in ravnateljici pa, da bi nove pridobitve Enote s pridom uporabljali.

Prav prijetno, plesno, glasbeno in sproščeno druženje so s kulturnim programom poskrbeli otroci in vzgojiteljice enote Sneguljčica skupaj s Folklorno skupino Kamnik. Ob tej priložnosti smo si gledali razstavo, eko tržnico in predstavitev prešanja jabolčnega soka, otroci pa so se navihano razigrano zabavali in uživali v lokalno pridelani hrani.

DOBER TEK OB TRADICIONALNEM SLOVENSKEM ZAJTRKU, KI DANES DIŠI TUDI V KAMNIŠKIH ŠOLAH IN VRTCIH.

Oglasno sporočilo