Vprašanja za župana Občine Domžale

0
2330

V letošnjem letu je Občina Domžale porabila po javno dostopnih podatkih na spletni strani Protikorupcijske komisije ERAR pod postavko Druga plačila kar 646.649,92 EUR. To ni tako majhen znesek za plačila fizičnim osebam, potovanja v tujino ipd. Občani si želijo informacijo oz. specifikacijo, za kaj je bil njihov denar porabljen.
Prosim, da po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja posredujete podatke o porabi davkoplačevalskega denarja Občine Domžale v letošnjem letu oz. do sredine julija, pod postavko Druga plačila, objavljeno na ERAR-ju v zakonsko predpisanem roku.

Podatki fizičnih oseb, tudi teh, ki so prejemniki javnih sredstev, so varovani skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Komisija skladno s sporazumom z Upravo RS za javna plačila, od katere pridobiva podatke o transakcijah, ne prejema podatkov o prejemnikih, ki so fizične osebe. Ker komisija podatkov nima, jih tudi ne more posredovati. Tudi če bi podatke imeli, jih prav zaradi varovanja osebnih podatkov ne bi mogli posredovati.
Komisija za preprečevanje korupcije

____________________________________________________________________

V imenu bralcev vam zastavljamo naslednja vprašanja glede na zadnjo, večjo investicijo v občini Domžale:
– Kdaj oz. katerega leta je bila zgrajena, letos porušena peš brv med Homcem in Radomljami?
– Kolikšen je strošek, zdaj nove Mlinarske brvi, med Homcem in Radomljami?
– Zakaj na Mlinarski brvi ni napisa o datumu izgradnje in imena izvajalca, kakršna je praksa na mostovih?

____________________________________________________________________

Občane zanima, zakaj ni več umetnega drsališča v Češminovem parku oz. kakšna je usoda tega športnega objekta, vrednega 45.121,70 EUR.

 

Oglasno sporočilo