Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (21.11.2017)

0
2011

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, ali je potrebno za električno vozilo, ko se le-ta polni na polnilni postaji, v času med 7. in 15. uro ravno tako plačati parkirnino na parkirišču Frančiškanskega trga.

Odgovor občinske uprave

Vozila, ki so parkirana na mesto za polnjenje električnih vozil in dejansko uporabljajo polnilnico (polnijo električno vozilo) ne potrebujejo plačati parkirnine niti označiti čas prihoda vozila. V kolikor bo redarska služba ugotovila, da je na parkirnem mestu vozilo, ki ne uporablja polnilnice, bo zoper lastnika ustrezno ukrepala.

Občina Kamnik je v mesecu novembru omogočila postavitev 2 polnilnih postaj za električna vozila, in sicer na Frančiškanskem trgu in pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Postavitev postaj sofinancira EKO sklad na podlagi Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 – Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Gre za postavitev naprednih polnilnic za električna vozila, ki bodo dodane na zemljevid »Gremo na elektriko« (www.h+gremonaelektriko.si) in Polni.si (www.polni.si), ki predstavlja največji slovenski iskalnik polnilnih mest za končne uporabnike. Polnilni postaji (AC) imata vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje, 7-polno vtičnico (IEC 62196, Type2, Mode 3) in eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22kW. Postaji delujeta po principu »priključi in polni brez identifikacije«.

Sicer pa imamo v Kamniku na Ljubljanski cesti od leta 2012 še eno polnilno postajo, ki je namenjena polnjenju električnih vozil. V letu 2010 sta namreč Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe in Elektro Ljubljana d.d. podpisali Pismo o nameri za sodelovanje v demonstracijskem projektu postavitve polnilnih mest za baterijska električna vozila. V okviru demonstracijskega projekta postavitve elektro črpalk v sedmih občinah, v Mestni občini Ljubljana, na Vrhniki, v Litiji, v Zagorju ob Savi, Kočevju, v Grosuplju ter v Trbovljah, je k sodelovanju in z aktivnostmi na tem področju takrat pristopila tudi Občina Kamnik.

Oglasno sporočilo