Policijska postaja Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik d. d. prejemnika zlatega in srebrnega znaka Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

0
4201

Dopoldan sta komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič in direktorica Komunalnega podjetja Kamnik d. d. Anča Cvirn v Poročni dvorani Občine Kamnik iz rok župana Marjana Šarca in predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Franca Pivka prejela zlati in srebrni znak Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer za njihov prispevek k večji varnosti v prometu naše občine.

V imenu Policijske postaje Kamnik je zlati znak za več kot 10-letno sodelovanje na področju prometne varnosti prevzel komandir Aleksander Perklič. Policijska postaja Kamnik namreč že vrsto let sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. Aktivno delujejo v nacionalnih preventivnih akcijah (»Bodi viden – bodi previden«, »Varnostni pas rešuje življenja!«, »Alkohol ubija, največkrat nedolžne!«, »Kadar voziš, ne uporabljaj telefona!«), pri preventivnih akcijah za varnost kolesarjev in pešcev, v vzgojno-varstvenih zavodih ter osnovnih in srednjih šolah občine Kamnik, organizirajo pa tudi predavanja na temo prometne varnosti.

Z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu aktivno sodelujejo pri organizaciji občinskega kolesarskega tekmovanja osnovnih šol z nazivom »Kaj veš o prometu?«, ob začetku šolskega leta zagotavljajo varno pot v šolo in iz najmlajšim udeležencem v cestnem prometu, v mesecu septembru pa v okviru projekta »Teden mobilnosti« aktivno sodelujejo pri ozaveščanju in prikazu policijske opreme in njihovega poklica (policist-motorist, policist-konjenik, vodnik službenega psa, policist-kolesar, predstavitev službenega vozila in motorja).

V imenu Komunalnega podjetja Kamnik d. d. je za več kot 5-letno sodelovanje na področju prometne varnosti srebrni znak prevzela direktorica Anča Cvirn. Tudi Komunalno podjetje Kamnik d. d. že vrsto let sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. Aktivno sodelujejo pri organizaciji občinskega kolesarskega tekmovanja osnovnih šol z nazivom »Kaj veš o prometu?«, ob začetku šolskega leta pa v prizadevanju za čim večjo varnost šolarjev, na poti v šolo in iz nje, na glavnih cestah nameščajo transparente, ki voznike motornih vozil opozarjajo na začetek šolskega leta. V sklopu projekta »Teden mobilnosti«, ki poteka v mesecu septembru, nudijo pomoč pri organizaciji prireditev in v tem času poskrbijo za cestne zapore. V okviru obvezne gospodarske javne službe zagotavljajo redno vzdrževanje javnih cest v stanju, ki omogoča uporabnikom cest, da se promet na njih odvija varno.

ISKRENE ČESTITKE!

Vir: Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo