Policijska postaja Kamnik in Komunalno podjetje Kamnik d. d. prejemnika zlatega in srebrnega znaka Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

2218

Dopoldan sta komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič in direktorica Komunalnega podjetja Kamnik d. d. Anča Cvirn v Poročni dvorani Občine Kamnik iz rok župana Marjana Šarca in predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Franca Pivka prejela zlati in srebrni znak Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer za njihov prispevek k večji varnosti v prometu naše občine.

V imenu Policijske postaje Kamnik je zlati znak za več kot 10-letno sodelovanje na področju prometne varnosti prevzel komandir Aleksander Perklič. Policijska postaja Kamnik namreč že vrsto let sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. Aktivno delujejo v nacionalnih preventivnih akcijah (»Bodi viden – bodi previden«, »Varnostni pas rešuje življenja!«, »Alkohol ubija, največkrat nedolžne!«, »Kadar voziš, ne uporabljaj telefona!«), pri preventivnih akcijah za varnost kolesarjev in pešcev, v vzgojno-varstvenih zavodih ter osnovnih in srednjih šolah občine Kamnik, organizirajo pa tudi predavanja na temo prometne varnosti.

Z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu aktivno sodelujejo pri organizaciji občinskega kolesarskega tekmovanja osnovnih šol z nazivom »Kaj veš o prometu?«, ob začetku šolskega leta zagotavljajo varno pot v šolo in iz najmlajšim udeležencem v cestnem prometu, v mesecu septembru pa v okviru projekta »Teden mobilnosti« aktivno sodelujejo pri ozaveščanju in prikazu policijske opreme in njihovega poklica (policist-motorist, policist-konjenik, vodnik službenega psa, policist-kolesar, predstavitev službenega vozila in motorja).

V imenu Komunalnega podjetja Kamnik d. d. je za več kot 5-letno sodelovanje na področju prometne varnosti srebrni znak prevzela direktorica Anča Cvirn. Tudi Komunalno podjetje Kamnik d. d. že vrsto let sodeluje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik. Aktivno sodelujejo pri organizaciji občinskega kolesarskega tekmovanja osnovnih šol z nazivom »Kaj veš o prometu?«, ob začetku šolskega leta pa v prizadevanju za čim večjo varnost šolarjev, na poti v šolo in iz nje, na glavnih cestah nameščajo transparente, ki voznike motornih vozil opozarjajo na začetek šolskega leta. V sklopu projekta »Teden mobilnosti«, ki poteka v mesecu septembru, nudijo pomoč pri organizaciji prireditev in v tem času poskrbijo za cestne zapore. V okviru obvezne gospodarske javne službe zagotavljajo redno vzdrževanje javnih cest v stanju, ki omogoča uporabnikom cest, da se promet na njih odvija varno.

ISKRENE ČESTITKE!

Vir: Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo