Vprašanje za župana Občine Domžale

0
4101
Dne 23. 10. 2017 smo prejeli vašo vlogo, s katero ste zahtevali informacijo o tem, kolikšen bo strošek obnove fasade na zgradbi pri avtobusni postaji, na naslovu Ljubljanska cesta 70, Domžale.

Pogodbena cena obnove fasade na objektu z naslovom Ljubljanska cesta 70, znaša 52.627,80 EUR brez DDV, od tega je delež občine 38.891,94 EUR, delež Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa 13.735,86 EUR.
Gregor Mohar, univ. dipl. prav.
______________________________________________________________________
P.s.
 
Zahvaljujoč sodelovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri delitvi stroškov, je obnova fasade na Ljubljanski cesti 70 ovrednotena z realno ceno. To je prvič, odkar v zadnjih 25-letih spremljamo investicije domžalske občinske uprave.
Oglasno sporočilo