Obnova poslovilne vežice Brdo

0
2178

Poleti smo krajani Krajevnih skupnosti Prevoje, Rafolče in Lukovica dobili upanje, da bo po predaji objekta v občinske roke dejansko prišlo do še kako potrebne obnove objekta Poslovilna vežica Brdo.

Po treh desetletjih uporabe in minimalnega vlaganja, praktično le vzdrževanja objekta, je stanje zaskrbljujoče. Identični objekt, ki je nastal hkrati z našim, so v občini Domžale že temeljito obnovili. Do lanskega leta so bile lastnice objekta Krajevne skupnosti Prevoje, Rafolče in Lukovice. A ker omenjene krajevne skupnosti niso bile zmožne upravljanja in obnavljanja tako velikega objekta, niti zato nimajo razpoložljivih sredstev  so sklenile, da objekt predajo v občinske roke. Razlog je seveda obnova, ki je prepotrebna in zajema celotno infrastrukturo, torej objekt sam in okolico, kar pomeni znaten finančni zalogaj, celo za občino Lukovica.

Stanje je tako slabo, da samo barvanje in popravljanje ne pride v poštev. Potrebna je temeljita obnova oziroma prenova, ki bo izboljšala tudi samo funkcionalnost objekta.

Kljub že pripravljenemu projektu, ki je bil še dodatno pregledan iz strani neodvisnega strokovnjaka in je potrdil strokovnost in finančno smiselnost predlaganega projekta, ter nujnost obsega del, so na eni izmed prejšnji sej, Svetniki zavrnili predlagano obnovo. Naknadno so pripravili še okrnjen projekt, ki je edino še opravičljiv, glede na nujno potrebne posege. Občinski svet je nato investicijo znotraj proračuna potrdili.

Glede na to, da Poslovilno vežico na Brdu uporablja več kot dve tretjini vseh prebivalcev občine in je v stanju v kakršnem je, smo zbrali nekaj mnenj okoliških prebivalcev. Vsi smo bili vesli novice s strani Občine Lukovica, da je pripravljena projektna rekonstrukcija obnove poslovilnih vežic na Brdu. Občani menimo, da je bila predlagana rekonstrukcija smiselna, potrebna in utemeljena. Zaradi dotrajanosti objekta je potrebna temeljita obnova in izboljšanje funkcionalnosti vežic, ki bi bile veliko bolj prijazne uporabnikom. Stanje v kakršnem je poslopje ni vzdržno, zato upamo, da se bo premaknilo in se bo rekonstrukcija vežic zgodila čim prej. Naredimo zdaj, da bodo za svoj namen lahko služile še nadaljnjih 30 let.

Občina Lukovica

Oglasno sporočilo