Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale in Občine Kamnik glede participativnega proračuna

0
1694

V Ankaranu tudi šolarji s predlogi, kako deliti proračunsko pogačo

Najmlajša slovenska občina Ankaran, ki je lani uvedla inštitut participativnega proračuna, to pomeni, da občani predlagajo, kako porabiti denar, je v dveh letih skupno prejela več kot 800 predlogov. Kot pravijo na občini, jih tudi sistematično uresničujejo. Tako so letos med drugim vzpostavili knjižnico, obnovili osnovnošolsko kuhinjo, zagotovili so sredstva za ambulanto in uredili kopališča.

Bi tudi vi podprli tak predlog v Občinskem svetu oz. dali pobudo za uresničitev?

Za odgovore se vam zahvaljujemo. Vprašanje je bilo poslano po elektronski pošti vsem občinskim svetnicam in svetnikom.

________________________________________________________________

Domžale

Vsekakor zanimiv način kako prisluhniti občanom in spoznati njihove želje in potrebe. Na tak način imajo občani možnost za neposredne predloge in mi svetniki tako dobimo dobre predloge. Vendar bi ob tem poudaril, da je še vedno potrebno slediti potrebam občine, ki jih morda nihče ne opazi in slediti tudi sprejetim projektom in seveda načrtom širše okolice, katera tudi postavlja smer in uresničevanje potreb občanov, pa ne nazadnje je tu še regija in država.
Ocenjujem, da bi bil v Domžalah dobrodošel delo-ma participativen proračun, ki bi nas pripeljal do novih načinov opredeljevanja in uresničevanja predlogov. Vendar bo potrebno še vedno sprejemati odločitve o prioritetah, da ne bi zašli v prevelika pričakovanja, nujni in že načrtovani projekti pa bi nazadovali.
Peregrin Stegnar, občinski svetnik NSi Domžale

_________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta Občine Domžale v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Stane KOVAČ, Ljubljanska cesta 112, 1230 Domžale /LTD/
5. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
6. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
7. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
8. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
9. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
10. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
11. Sonja OREŠEK, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
12. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
14. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /Desus/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
20. Alenka RESINOVIč, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
25. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
26. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
27. Sabina Pirš, Ihan, Bistrška, cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
28. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
29. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
30. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/
31. Roman LENASSI, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, 1230 Domžale /NSi/

__________________________________________________________________

Kamnik

Z veseljem bi podprla tak predlog. Zdi se mi krasno, da občani vseh starosti sodelujejo pri razvoju občine.
Žaklina Zdravković, občinska svetnica občine Kamnik

___________________________________________________________________

Predlog proračuna je javno objavljen pred obravnavo na seji občinskega sveta.
Vsak občan lahko poda pripombo in svoj predlog.
Ker Ankaranskega sistema ne poznam prav dobro bi si moral za konkretni odgovor vzeti nekoliko več časa. Če bi bila v občini Kamnik podana pobuda o tem načinu sprejemanja proračuna bi se bil o tem pripravljen pogovarjati in če bi ugotovil da je to dober način, sprejemljiv tudi za našo občino, bo pobudo podprl, trenutno pa se ne morem opredeliti.
Igor Žavbi, občinski svetnik Občine Kamnik

_____________________________________________________________

Predlog o participativnem proračunu se zelo lepo sliši in ga načeloma podpiram, vendar se je potrebno zavedati, da mora vsaka občina že po zakonu o lokalni samoupravi in drugih zakonskih in podzakonskih aktih večino svojega proračuna zagotoviti za delovanje določenih služb in dejavnosti. Zlasti velik del predstavlja npr. obvezno financiranje predšolske vzgoje oz. varstva (vrtci) in vzdrževanje oz. gradnja osnovno-šolskih stavb, pa še nekatere druge dejavnosti. Vendar je tudi res, da določeni del proračuna še vedno ostane za nekoliko “svobodnejšo” porazdelitev. Za ta del proračuna bi se zavzemal, da se polovica le-tega oblikuje po ključu participativnega proračuna (oblikovan po neposredni želji občanov), drugi del pa bi vseeno prepustil, da ga oblikuje občinske uprava, ki ima oz. naj bi imela s svojimi strokovnimi službami in zaposlenimi kadri vendarle vlogo koordinatorja enakomernega in uravnoteženega občinskega razvoja in zato bolj vse strani uvid v potrebe občine. Ne nazadnje so tudi najvišji nosilci občinske oblasti na volitvah izvoljeni od občanov in morajo zastopati njihove interese. Po mojem mnenju je participativni proračun veliko lažje uveljaviti v manjših občinah kot je npr. Ankaran, kot pa v večjih kot sta npr. Kamnik ali Domžale.
Dr. Damjan Hančič, občinski svetnik NSi Kamnik

___________________________________________________________________

O inštitutu participativnega proračuna se je v Kamniku že govorilo, tako da idejo o tem ni čisto nova. Takšen inštitut je na videz vsekakor zelo privlačen za občane, saj jih povečuje občutek direktnega vpliva na realizacijo določenih zamisli oziroma projektov. Ali bi uvedbo takšnega inštituta v naši občini podprl ali ne je odvisno od več dejavnikov in vam v tem trenutku ne morem natančneje odgovoriti. Predvsem je veliko odvisno od komisije, ki bi izbirala katere predloge bi se uresničilo, kakšen del proračuna bi se za takšne stvari namenil in kakšne bi bile omejitve oz. pogoji pri prijavi oz. izbiri projektov. Namreč tudi sedaj obstaja možnost sodelovanja občanov pri pripravi proračuna a nekoliko bolj posredno, preko občinskih svetnikov, ki na sejah zastopamo ali predstavljamo interese občanov. Nič drugače ni niti pri pripravi proračuna, kar smo lahko videli tudi pri nekaterih, pred kratkim, realiziranih projektih, kjer je interes peščice (blizu svetnikom z večjim vplivom) dobil prednost pred koristjo množice.
Menim da uvedba inštituta participativnega proračuna sama po sebi ne prinaša nobenih večjih koristi občanom, kajti kot rečeno, imajo že sedaj možnost podajanja svojih predlogov, zelo veliko pa bi bilo odvisno tudi od sestave izbirne komisije. Sigurno pa uvedba takšnega inštituta povečuje občutek neposrednega vpliva občanov pri pripravi občinskega proračuna.
Matija Sitar Močnik, občinski svetnik Občine Kamnik

_____________________________________________________________________

Moje mnenje glede uvedbe participativnega proračuna, kjer občani predlagajo investicije je naslednje. Moj predlog je, da se v vsakoletnem proračunu nameni 400 tisoč evrov za investicije, katere bi določile posamezne krajevne skupnosti. Vsaka krajevna skupnost bi imela v 1 mandatnem obdobju, torej na 4 leta, možnost razporediti približno 100 000 EUR za projekte, ki so po njihovem mnenju nujni oziroma prioritetni. Vrstni red upravičencev bi bil določen v naprej po krožnem sistemu, kar bi omogočalo, da se predlogi predhodno uskladijo s krajani in pripravijo načrti . S tem bi zagotavljali bolj enakomeren razvoj vseh predelov občine.
Bogdan Pogačar, občinski svetnik Občine Kamnik

____________________________________________________________________

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 17 2017

Oglasno sporočilo