Nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov v prednovoletnem obdobju 2017/2018

0
3296

Policija bo v mesecu decembru in januarju usmerjala pozornost v ukrepanje ob zaznavah kršitev s področja uporabe pirotehničnih izdelkov, ter pri tem s striktnim ukrepanjem zoper kršitelje poskušala zagotoviti uporabo pirotehničnih sredstev, kot je določena z zakonodajo, hkrati pa bomo izvajali tudi preventivne aktivnosti skozi projekt “Bodi zvezda, ne meči
petard”.

Občane opozarjamo, da je prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so podvrženi strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do 1 . januarja.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (npr. različne vrst petard), je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana.

Ognjemetni izdelki kategorije F1 so izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Ne glede na to je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so
proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih poleg drugih kazenskih določb določa tudi, da se z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik oziroma fizična oseba, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok ali uporablja ognjemetne izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok na krajih, na katerih je njihova uporaba prepovedana ali jih uporablja izven dovoljenega časa.

Vir: Policijska postaja Domžale

Oglasno sporočilo