TeDni(K) Občine Kamnik (4.12.2017)

0
1585

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija prepusta na LC 071082 Vir-Radomlje-Volčji Potok

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval s sanacijo prepusta na lokalne ceste Vir Radomlje-Volčji Potok. V sklopu sanacije se bo prepust podaljšal. Izvedel se bo nov hodnik za pešce, s čimer se bosta povezala obstoječa hodnika na obeh strah prepusta.

Obnova kanalizacijskega črpališča Žale – Jagodic

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval z obnovo kanalizacijskega črpališča Žale – Jagodic. V okviru del se bo obnovila vsa strojna in električna oprema črpališča (črpalke, tlačna voda v črpališču, pokrov črpališča in podobno). Obstoječa oprema je bila dotrajana.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v Maistrovi hiši se nadaljujejo skladno s pogodbenimi zahtevami in roki. V tem tednu bomo pričeli z restavratorskimi deli, urejene bodo strojne in elektro instalacije.

S strani Združenja splošnih knjižnic smo bili obveščeni, da smo prejeli naziv »Branju prijazna občina«. Podelitev naziva bo potekala danes, v ponedeljek, 4. decembra 2017, ob 12. uri v prostorih Mestne občine Kranju.

V ponedeljek smo se udeležili srečanja na temo »Dolgotrajna oskrba«, ki ga je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ljubljana. S strani Ministrstva za zdravje je bil predstavljen predlog novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je strani poslušateljev naletel na kar nekaj pripomb, dvomov in predvsem konkretnih predlogov po izboljšavi trenutno predlaganega zakona. Na srečanju smo tudi predstavili na kakšen način je za starejše občane poskrbljeno v občini Kamnik.

V četrtek smo se udeležili razprave »Kako s pomočjo certifikata mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost? In kako jih informirati o vseh ukrepih, ki jih občine že izvajajo na področju mladinske politike?«, ki ga je organiziral Inštitut za mladinsko politiko v Mestnem muzeju v Ljubljani.  Občina Kamnik je bila v letu 2014 prejemnica certifikata Mladim prijazna občina, katerega veljavnost poteče naslednje leto. V začetku prihodnjega leta bomo intenzivno pričeli z pripravo nove strategije na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2019 – 2023 in se prijavili na javni poziv za podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si pripraviti kvalitetno strategijo razvoja na področju mladih, zato bomo k sodelovanju pri pripravi strategije povabili tudi mlade, da bodo lahko na javnih razpravah podali svoja mnenja.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je skupaj z Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« s projektom NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH – V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. JULIJA POLCA KAMNIK.

Projekt načrtuje vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti ter izgradnjo ustreznih kapacitet (konkretno adaptacijo 2 pisarn) in nakup ustrezne opreme.

Predstavniki Oddelka za razvoj in investicije so se  okviru projekta CityWalk, v katerem Občina Kamnik sodeluje kot pilotna občina, v torek, 28. 11. 2017, udeležili mednarodnega simpozija “Steps towards liveable cities”, ki ga je v Dominikanskem samostanu na Ptuju organiziral vodilni partner projektaZnanstveno–raziskovalno središče Bistra Ptuj.

Simpozij je bil namenjen obravnavi ovir trajnostnih oblik mobilnosti v mestih. Na dveh različnih okroglih mizah so tematski  strokovnjaki s področja urbanega načrtovanja iskali odgovore in predloge povezane z vprašanji trajnostnega urbanega načrtovanja in oblikovanja mest, vpliva prometa na okolje, infrastrukture za pešce, ozaveščanja in prometnih strategij / predpisov.  Osrednji govornik dogodka je bil g. Jim Walker, ustanovitelj fundacije Walk21, ugleden mednarodni politični svetovalec, strokovnjak za komunikacije in vodja posebnih projektov, ki spodbujajo ljudi k hoji in hkrati zagotavljajo varno, privlačno in dostopno okolje za hojo. V navdihujočem govoru je predstavil negativne posledice aktualnih prometnih politik in prednosti trajnostno naravnanih mest, katerih vizija je med drugim zmanjšanje motoriziranega prometa in krepitev pešačenja ter predstavil ključne nasvete, s katerimi je pripomogel 13-im izmed 20-ih vodilnih globalnih mest, pridobiti naziv »Mesto, najbolj primerno za življenje«.

Projektni partnerji in pilotne občine smo se poleg simpozija udeležili še usposabljanja, namenjenega izvedbi prihajajočih projektnih aktivnosti. Na njem so ugledni tuji strokovnjaki za prostorsko načrtovanje predstavili primere dobrih praks trajnostne mobilnosti, ključne ukrepe za načrtovanje pešačenja ter smernice za izdelavo lokalnih načrtov pešačenja ter izvedbo pilotnih aktivnosti, namenjenih krepitvi pešačenja v mestih projektnih partnerjev.

Oglasno sporočilo