Občina Trzin je prejemnica naziva Branju prijazna občina!

0
2242

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želijo poudariti aktiven prispevek občine za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni pismenosti.

Kandidati so morali v prijavi izkazovati celostnem pristop k obravnavi bralne kulture, pri čemer so moralne mestne občine izpolnjevati vseh pet pogojev, ostale občine pa tri od petih kriterijev:

  • opredelitev pomena ali področja bralne kulture in drugih dejavnosti v zvezi s knjigami, branjem in bralno pismenostjo v razvojih dokumentih lokalne skupnosti;
  • podpora projektom in drugim aktivnostim s področja bralne kulture (brez aktivnosti, ki jih izvaja knjižnična javna služba);
  • javna podpora nosilcev lokalnih oblasti pri aktivnostih, ki se izkazujejo kot promocija bralne kulture;
  • podpora bralnim društvom in klubom, ki jih ne organizirajo in izvajajo splošne knjižnice;
  • finančna podpora aktivnostim, povezanim z branjem in knjigo.

Slavnostna podelitev nazivov Branju prijazna občina je potekala v ponedeljek, 4.12.2017 v avli Mestne občine Kranj. Uvodoma so prisotne nagovorili Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, Anton Peršak, minister za kulturo Republike Slovenije in dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Sledil je pogovor o branju z ambasadorji natečaja Branju prijazna občina, ki ga je vodila povezovalka prireditve Carmen L. Oven in na kateri so sodelovali pokrovitelji projekta dr. Milan Brglez, Anton Peršak in pisateljica Manca G. Renko. Nazive Branju prijazna občina, kjer so bile predstavljene lokalne skupnosti prejemnice certifikata, sta podelila Vesna Horžen, predsednica Združenja Splošnih knjižnic in Anton Peršak, minister za kulturo. Za glasbeno spremljavo sta poskrbela učenca Glasbene šole Kranj.

Naziv je letos prejelo 18 občin od skupno 27 prijavljenih, med njimi tudi Občina Trzin. Certifikat je v imenu Občine Trzin prevzel podžupan Rado Gladek.

Občina Trzin

Oglasno sporočilo