V gradbeni sezoni 2018 predviden začetek in konec gradnje obvoznice v občini Mengeš

0
2242

V petek, 15. decembra 2017, se je Franc Jerič, župan Občine Mengeš na sedežu družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., v Ljubljani srečal z Alešem Hojsom, direktorjem za področje cest in razvojnih projektov ter Bojanom Cerkovnikom, vodjo projekta gradnje obvoznice v Občini Mengeš. Srečanje pred Novim letom je bilo namenjeno pregledu opravljenih aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Postopki tečejo v skladu s terminskim planom, gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno v januarju oz februarju 2018, sama gradnja pa se bo začela, ob terminsko ugodni izbiri izvajalca, v začetku gradbene sezone 2018.

Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov, je izpostavil dobro sodelovanje in koordinacijo aktivnost povezanih z gradnjo obvoznice, posebej manjkajočega dela v občini Mengeš: »Vse aktivnosti usklajujemo na rednih mesečnih sestankih s predstavniki DARS in gradnjo obvoznice, posebej manjkajočega dela v občini Mengeš, ostaja prioriteta.« Bojan Cerkovnik, vodja projekta gradnje obvoznice v občini Mengeš, je predstavil opravljene aktivnosti od zadnjega sestanka ter napovedal: »Nadaljujemo skladno z dogovorjenim terminskim planom. Pričakujemo, da se bo gradnja manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš, ob terminsko ugodni izbiri izvajalca, začela in končala v gradbene sezone 2018.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je zahvalil za vse informacije in pojasnil: »V občini že težko pričakujemo realizacijo gradnje dogovorjenega dela obvoznice, saj si vsi želimo preusmeriti tovorni promet iz centra mesta Mengeš«. Pri tem je oba predstavnika družbe DRI povabil na eno od prihodnjih sej občinskega sveta, na katerem bi svetnicam in svetnikom predstavila aktivnosti pri izvedbi obvoznice. Vabilo je bilo z njune strani z veseljem sprejeto.

Glede na prva poizvedovanja o vrednosti del so ugotovili, da je višina rezerviranih sredstev primerna in upajo, da bodo postopki izbire izvajalca potekali brez zapletov in pritožb.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo