Pomnik vojne za Slovenijo ob 25-letnici Zveze veteranov vojne za Slovenijo tudi v občini Mengeš

0
2525
V letu 2016 je Občinski odbor Zveze vojnih veteranov Slovenije podal pobudo za postavitev pomnika vojne za Slovenijo v spominskem parku, parku nasproti Kulturnega doma Mengeš. Občina Mengeš je mengeške veterane pri njihovih priznavanjih podprla in tako se je v mesecu oktobru začelo s pripravljalnimi deli za postavitev pomnika. Pričakujemo, da bo pomnik, v obliki tetraedra (piramide), ki je simbol osamosvojitvene vojne, postavljen do konca leta 2017. Spomenik bo z napisom »Slovenskemu narodu za upor proti agresorju v l. 1990 – 1991« posvečen vsem, ki so takrat sodelovali v oboroženih in neoboroženih strukturah.
Občina Mengeš je na pobudo Občinskega odbora Mengeš Zveze vojnih veteranov Slovenije pripravila projekt umestitve pomnika vojne za Slovenijo v občino Mengeš. Sledila je osnovnem namenu mengeških veteranov postavitev pomnika Slovenskemu narodu za upor proti enotam JNA v letih 1990 in 1991, zato je podrla predlog mengeških veteranov in pomnik umestila v spominski park, park nasproti Kulturnega doma Mengeš. Oblika pomnika bo tetraeder (piramida), ki je simbol osamosvojitvene vojne in je postavljen že v številnih občinah, tudi v občinah, ki mejijo na občino Mengeš, v Kamniku in Domžalah. Na pomnikih po Slovenij so različni napisi oziroma posvetila. Mengeški veterani so se odločili, da je pomnik namenjen vsem, v spomin in opomin, zato so predlagali napis »Slovenskemu narodu za upor proti agresorju v l. 1990 – 1991«.
Izvedbena dela za postavitev pomnika so se začela v mesecu oktobru, ko je bila najprej pripravljena površina za postavitev pomnika. Pri tem je bilo potrebno odstraniti drevo, ki je bilo oslabljeno, poškodovano v žledu. Nato je bila postavljena osnovna ploščad, na kateri bo pomnik. Do konca leta bo postavljen še pomnik, kar bo posebej obeleženo po ureditvi celotne okolice. Občinskega odbora Mengeš Zveze vojnih veteranov Slovenije se bo s postavitvijo pomnika poklonil vsem, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni za Slovenijo v letih 1990 in 1991 ter nanjo opomnili mlajše generacije.
Občina Mengeš
Oglasno sporočilo