24. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
2652

V četrtek, 14. decembra 2017, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 24. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 23. seje z dne, 16. novembra 2017, ter naslednji dnevni red:

 1. Volitve in imenovanja
 • Mnenje v postopku imenovanja ravnatelja/direktorja Srednje šole Domžale – Gimnazija
 • Mnenje v postopku imenovanja ravnatelja Srednje šole Domžale – Poklicna in strokovna šole
 1. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta – Lek
 2. Obravnava in sprejem predloga novih cen programov Vrtca Domžale in Vrtca Urša
 3. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2018
 4. Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra
 5. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2018
 6. Vprašanja, pobude in predlogi
 1. Volitve in imenovanja
 • Občinski svet Občine Domžale je dal v postopku imenovanja ravnatelja/direktorja Srednje šole Domžale – Gimnazija pozitivno mnenje k imenovanju vsem prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
 • Občinski svet Občine Domžale je dal v postopku imenovanja ravnatelja Srednje šole Domžale – Poklicna in strokovna šola pozitivno mnenje k imenovanju vsem prijavljenim kandidatom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
 1. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta – Lek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Lokalni energetski koncept občine Domžale.

 1. Obravnava in sprejem predloga novih cen programov Vrtca Domžale in Vrtca Urša

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu novih cen programov Vrtca Domžale in Vrtca Urša. Cene programov vrtcev, ki opravljajo javno službo znašajo mesečno na otroka:

 • za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 461,42 EUR,
 • za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih 3-4 leta je cena programa 333,74 EUR,
 • stroški živil v ceni programa znašajo 32,76 EUR mesečno.
 1. Obravnava in sprejem Letnega izvedbenega programa kulture Občine Domžale za leto 2018

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2018.

 1. Obravnava in sprejem Ukinitve statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o sprejemu ukinitve statusa javnega dobra. Ukine se status javnega dobra pri zemljiščih:

parc.št. katastrska občina ID znak
1189/6 Radomlje 1936 1189/6
1084/3 Rova 1935 1084/3
1078/1 Krtina 1945 1078/1
1216/2 Radomlje 1936 1216/2
692/11 Domžale 1959 692/11
 1. Obravnava in sprejem Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2018

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2018.

 1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: mag. Tomaž Deželak /SDS, mag. Primož Škofic /SMC/, Robert Pečnik /SMC/, Metod Marčun /Lista za Domžale/.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani https://www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo