TeDni(K) Občine Kamnik (1.1.2018)

0
2039

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslanca (prvopodpisani Janko Veber).

Predlog Zakona določa pravila o zaščiti standardnega stanovanja pred vsemi oblikami finančnih izterjav, izvršb ali rubežev. Prepoveduje nesorazmerne posege pri izvršbah na nepremičnine, saj določa, da je šele po predhodni neuspeli izterjavi na denarna sredstva in vrednostne papirje mogoče začeti izvršbo na nepremičnine, ki so vrednostno sorazmerne z višino izkazane terjatve upnika.

Usodo predlaganega Zakona bomo budno spremljali, saj bi njegov sprejem lahko preprečil, da bi prihajalo do takšnih situacij, kot smo jim bili priče v preteklosti, ko so zaradi izterjave dolga v višini nekaj sto evrov ljudje ostali brez stanovanjske hiše, v kateri so stanovali.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so  župana Marjana Šarca obiskali obiskali potniki Štacjona, kot si radi rečejo varovanci Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik – Štacjon. Ob tej priložnosti so se uporabniki Dnevnega centra zahvalili za sodelovanje v preteklem letu in se ob sproščenem pogovoru spominjali dogodkov, ki so se jim pripetili v letošnjem letu.

Dela v Maistrovi hiši potekajo skladno s pogodbo in terminskim planom.

S 1. 1. 2018 se spreminja urnik dežurstva za Lekarno Kamnik in Lekarno Domžale. Lekarna Kamnik bo ob nedeljah in praznikih obratovala od 9. do 12. ure.

Oglasno sporočilo