Vrtec Mengeš s projektom Pomahajmo v svet odkriva nove razsežnosti pri vzgoji

0
2731

V Vrtcu Mengeš že drugo leto izvajajo vseslovenski projekt »Pomahajmo v svet«, ki je usmerjen v rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših in drugih. S tem bomo pripomogli k vzpostavitvi kakovostnejšega življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen. O projektu smo se pogovarjali z diplomirano vzgojiteljico Mateja Gubanc, ki v vrtcu dela že 22 let.

Zakaj ste se odločili za sodelovanje prav v projektu Pomahajmo v svet?
Projekt »Pomahajmo v svet« je drugačen, inovativen, zanimiv projekt, saj odkriva nove razsežnosti v vzgoji otrok, tako za otroke kot za vzgojitelje. Z izvajanjem predpisanih aktivnosti v projektu se spogledujemo z novejšimi teoretskimi pogledi in smernicami na zgodnje otroštvo ter iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi. Prav zato odločitev za sodelovanje v projektu ni bila težka.

Lahko kaj več poveste o omenjenih novejših teoretskih pogledih in smernicah na zgodnje otroštvo?
Projekt »Pomahajmo v svet« ima izdelan program »Pet prstov«, ki nas skupaj z otroci vodi v odkrivanje in spoznavanje različnih področij – Palec: To sem jaz, kazalec: Jaz in moja družina, sredinec: Jaz in moj vrtec, prstanec; Jaz in moje mesto, mezinec: Jaz in moja država. S predstavitvijo omenjenih področij spodbujamo temeljne vrednote človeštva: spoštovanje, razumevanje, prijateljstvo, iskrenost in strpnost.
V okviru projekta tako otroke učimo o vrstnikih in kulturah v tujih državah, običajih doma in po svetu in sicer brez predsodkov, ki bi vodili v  stereotipe. S tem načinom učenja se izogibamo stigmatizaciji, otrokom pa privzgajamo strpnost do različnih kultur in drugače mislečih ter pripomoremo h kakovostnejšemu življenju in večji solidarnosti.

Kako poteka povezovanje s sodelujočim vrtcem?
S sodelujočim vrtcem se povežemo prek aplikacije »My Hello«, kjer si večkrat ogledujemo tudi njihove objave. V aplikacijo objavljamo tudi naše aktivnosti, ki so povezane z določenimi temami znotraj programa »Pet prstov«.  Otroci si izredno radi ogledajo, kaj počnejo njihovi prijatelji.

Kako sprejemajo uporabo interneta, projektorja in računalnika (ITK tehnologije)?Rečem lahko, da je  otrokom ITK tehnologija že dobro poznana, tudi od doma in jim uporaba le-te v vrtcu ne predstavlja ovire. Otrokom na ta način, seveda skladno in z njegovimi zmožnostmi, omogočamo, da pridobivajo digitalne kompetence. Ugotavljamo, da smiselna in varna uporaba IKT v vrtcu prispeva tudi k boljšemu in učinkovitejšemu doseganju zastavljenih vzgojno izobraževalnih ciljev.

Ali otrokom komunikacija z nekom, ki ga ni v isti sobi, predstavlja problem?Otrokom je javljanje preko Skypa najzanimivejši del dejavnosti. Polni pričakovanja čakajo na začetek javljanja, da se predstavijo prijateljem in da izvejo, kaj je novega pri njih.

Kako otroci med pogovorom, javljanjem sprejemajo otroke drugih narodnosti?Lahko rečem, da jih sprejemajo brez zadržkov in se veselijo vsakega novega klica.

Kako pa premagujejo jezikovne meje?
Že vsa tri leta, kar smo skupaj, skušam otroke seznanjati z angleškim jezikom, in sicer prek igre in sproščenih dejavnosti. Otroci vedo, da v drugih državah govorijo drugače kot mi, zato jim jezik ne predstavlja večje ovire. Zelo radi prisluhnejo pesmicam v drugem jeziku. Ko smo prvič sodelovali v projektu, partnerski vrtec je bil iz Poljske, smo komunicirali v angleščini, peli pesmice v poljskem in slovenskem jeziku ter se naučili celo poljsko rajalno igro. Otroci pa so tudi kasneje z veseljem in navdušenjem ponavljali besede v poljščini. Letošnje šolsko leto sodelujemo z vrtcem iz Hrvaške. Za otroke je sodelovanje s hrvaškim vrtcem še lažje, ker je jezik bolj podoben slovenščini. Prav lepo je slišati, ko otroci različne narodnosti skupaj zapojejo.

Ali se otroci v skupini, medtem ko se igrajo, kdaj spomnijo na otroke iz partnerskega vrtca in se želijo o njih pogovarjati?
Otroci se večkrat spomnijo nanje in jim želijo po pošti poslati risbice ali svoje izdelke. Ko smo izdelovali novoletne  voščilnice, so me takoj spomnili, da moramo eno voščilnico poslati novim prijateljem na Hrvaško.

Sedaj v projektu sodelujete že drugič?
Da, v projektu sodelujemo drugič, ker nam je zelo všeč in predstavlja nadgradnjo tako za vzgojitelje kot za otroke.

Ali sami izberete države?
Na začetku šolskega leta navedemo želeno državo, nosilci projekta pa se potrudijo ustreči našim željam. Ko smo prvič sodelovali, smo povsem naključno izbrali Poljsko. Letos, pa smo se skupaj z otroci odločili za Hrvaško.  Hrvaška je otrokom poznana, saj veliko družin tam počitnikuje.

Kako starši sprejemajo, da njihovi otroci sodelujejo v projektu »Pomahajmo v svet«?
Starši so idejo o sodelovanju sprejeli z navdušenjem. Ko smo jih povabili k sodelovanju in so skupaj z otroki izdelovali lutke, so se  resnično izkazali.

Kaj bi še izpostavili pa sama nisem?
Veseli smo, da lahko sodelujemo v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet, ki omogoča otrokom, da že v vrtcu pridobijo nove izkušnje in nova poznanstva. Vse to nas plemeniti in bogati. Omenila bi še, da projekt financira Vrtec Mengeš in se na tem mestu zahvalila naši ravnateljici gospe Mateji Hribar Sicherl, da nam je to omogočila. Nosilec projekta pa je FINI Zavod Radeče.

Hvala za pogovor.

Tina Drolc
Fotografije: Mateja Gubanc (Arhiv: Vrtec Mengeš)

Oglasno sporočilo