Dodeljenih 15 novih občinskih štipendij za dijake in študente iz občine Domžale

0
1960

Danes je v sejni sobi Občine Domžale potekal slavnostni podpis pogodb o štipendiranju. Občina želi na tak način pomagati uspešnim dijakom in študentom, ki se šolajo doma in v tujini in, ki so predani svojemu šolanju in ambicijam ter pomagati dijakom in študentom iz socialno ogroženih družin. Štipendije se podeljujejo na podlagi Odloka o štipendiranju v občini Domžale, ki velja od 1.9.2013. Občina Domžale poleg celoletnih štipendij podeljuje tudi enkratne štipendije na podlagi javnega razpisa, pri čemer se sofinancirajo le šolnine. Konec leta 2017 je bila sprejeta sprememba Odloka o štipendiranju, sedaj za prejemanje občinske štipendije ni več pogoj, da kandidat ne prejema katere druge štipendije.

Na tokratni javni razpis se je prijavilo 34 kandidatov, 22 jih je izpolnjevalo pogoje. Občina Domžale je v šolskem letu 2017/2018 podelila skupno 15 štipendij. Od tega trinajst štipendij za nadarjene dijake in študente, eno za socialno šibkega študenta in eno štipendijo za študenta, ki študira v tujini. Celoletna štipendija za dijake znaša 181 EUR, za študente 237 EUR mesečno in se izplačuje za nazaj. V obdobju od šolskega leta 1995/1996 do vključno 2017/2018 je bilo podeljenih 275 štipendij.

»Iskrene čestitke vsem vam, ki ste danes postali štipendisti oziroma štipendistke Občine Domžale,« je v uvodnem nagovoru mlade pozdravil župan Občine Domžale, Toni Dragar in nadaljeval: »Želim vam uspešno leto, delajte tisto kar vas veseli. Čestitam vam za izbor in verjamem, da vam ni bilo lahko. Pridni ste in nadarjeni, kar nadaljujte s študijem in z veseljem se še kdaj srečam z vami. Če ne prej, pri nas na praksi, v občinski stavbi ali v kakšnem javnem zavodu. Uspešno 2018.«

Z bolj tehničnimi detajli je nove štipendiste seznanila vodja oddelka za družbene dejavnosti, ga. Kristina Slapar, ki je zbrane opomnila na dva ključna pogoja. Štipendija se dodeli dijakom za obdobje do zaključka 5. ravni izobrazbe (do konca srednje šole), študentom pa do zaključene 7. ravni izobrazbe (absolventski staž) in obvezno opravljanje študijske prakse.

Foto: Vido Repanšek

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo