TeDni(K) Občine Kamnik (22.1.2018)

0
1575

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v Maistrovi hiši potekajo skladno s terminskim planom. V teku je zaključek vseh instalacijskih del, pripravlja pa se tudi vse potrebno za položitev finalnih tlakov.

.

“>Objavljen je javni razpis za sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov v letu 2018.

Na Ministrstvu za zdravje so predstavili Zakon o pacientovih pravicah in Pravilnik o naročanju in najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Zakon velja že od meseca oktobra 2017, nov Pravilnik pa je pričel veljati z 21. januarjem 2018. Opozorili so, da ima veliko število pacientov doma še neizkoriščene napotnice ali delovni nalog. Pacienti, ki imajo izdano napotno listino (napotnico ali katerikoli delovni nalog) s stopnjo nujnosti hitro ali redno z datumom izdaje pred 7. januarjem 2018 morajo do 21. januarja 2018 to napotno listino predložiti izvajalcu. Če pacienti napotnic in delovnih nalogov stopnje nujnosti hitro ali redno, izdanih pred 7. januarjem 2018, do takrat ne bodo predložili izvajalcem oziroma se naročili, ta napotna listina ne bo več veljavna. Pacienti naj skrbno spremljajo datum napotnic, ker je napotnica z oznako HITRO in REDNO veljavna 14 dni. Opozorjeno je bilo tudi, da za stopnjo nujnosti NUJNO po 21. januarju 2018 velja rok za predložitev naslednji dan. Napotnica je torej veljavna le 24 ur.

Oddelek za razvoj in investicije

Ministrstvo za infrastrukturo je konec leta 2017 objavilo Javni razpis JR – UTM_1/2017 in v začetku leta 2018 Javni razpis JR – UTM_P + R/2017. Oba javna razpisa sta namenjena uresničevanju ukrepov iz Celostih prometnih strategij in imata 80-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov. Prvi razpis je namenjen investicijam v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča. Drugi razpis je namenjen investicijam v vozlišča P + R (parkiraj in presedi). Občina Kamnik se je s sprejemom Celostne prometne strategije (CPS) zavezala k uresničevanju njenih ukrepov in se s posameznimi projekti pripravlja na kandidiranje obeh javnih razpisov.

V okviru Združenja Kamniško-Savinjske Alpe (KSA) poteka čedalje tesnejše sodelovanje med občinami na tem območju. V tem tednu sta bila na Občini Kamnik kar 2 srečanja predstavnikov KSA. Skupina za turizem je imela redno mesečno delavno koordinacijo. Drugo srečanje je bilo namenjeno pripravi koncepta projekta Kamniško – Savinjske Alpe za potrebe pridobitve kohezijskih sredstev. Gre za projekte, ki so navedeni v Tabeli A, Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020. Med upravičenimi projekti je tudi »Ohranjanje narave kot temelj zelenega turizma v načrtovanem Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe«.

V ponedeljek, 15. 1. 2018, je na Bledu potekal sestanek na temo mednarodnega projekta SpeciAlps, pri katerem sodeluje tudi Občina Kamnik. Projekt se izvaja v okviru Omrežja alpskih občin (2018 – 2020), sofinancira pa ga Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev (BMUB). Iz Slovenije poleg občine Kamnik, sodelujeta tudi občini Kranjska Gora in Bohinj. Projekt obravnava biodiverziteto alpskih območij. V Sloveniji bomo predstavili pestrost rastlinstva v Julijskih in Kamniško Savinjskih Alpah. V naslednjih 2 letih bodo v sodelujočih občinah potekale posamezne aktivnosti na predmetno tematiko.

Dne 15. 1. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Izgradnjo odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje«. Ponudniki lahko oddajo ponudbe do torka 30. 1. 2018.

Prav tako je bilo v ponedeljek, 15. 1. 2018, na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno tudi javno naročilo male vrednosti za »Obnovo vodovoda in ceste na cesti treh talcev (med HŠ Cesta treh talcev 11 in HŠ Polčeva pot 7). Tudi tu je rok za oddajo ponudb do torka 30. 1. 2018.

V četrtek, 18. 1. 2018, pa je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Nakup gasilskega vozila GVC 16/25«. Občina Kamnik v tem primeru vodi postopek javnega naročila za PGD Gozd, za katerega se omenjeno gasilsko vozilo naroča. Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb do petka, 2. 2. 2018.

Oglasno sporočilo