S pomočjo Informacijskega pooblaščeca smo se dokopali do nekaterih odgovorov

0
2186

Vprašanja za župana Občine Domžale

Občane zanima, zakaj ni več umetnega drsališča v Češminovem parku oz. kakšna je usoda tega športnega objekta, vrednega 45.121,70 EUR.

Odgovor:
Umetno drsališče v Češminovem parku žal ni zaživelo tako, kot smo predvidevali pred njegovo postavitvijo, zato smo sprejeli odločitev, da športni objekt prestavimo k Osnovni šoli Dragomelj in na ta način tudi občanom v južnem delu naše občine omogočimo rekreacijo na prostem skozi celo leto.

_______________________________________________________________________

V imenu bralcev vam zastavljamo naslednja vprašanja glede na zadnjo, večjo investicijo v občini Domžale:
– Kdaj oz. katerega leta je bila zgrajena, letos porušena peš brv med Homcem in Radomljami?
– Kolikšen je strošek, zdaj nove Mlinarske brvi, med Homcem in Radomljami?
– Zakaj na Mlinarski brvi ni napisa o datumu izgradnje in imena izvajalca, kakršna je praksa na mostovih?

Odgovor:
Lansko leto porušena in na novo obnovljena brv med Homcem in Radomljami je bila zgrajena pred približno štiridesetimi leti. Strošek na novo zgrajene Mlinarske brvi med Homcem in Radomljami je znašal približno 230.000 EUR bruto. Pri gradnji večjih objektov izvajalci običajno namestijo napisno tablico, pri manjših pa to ni nujno. Ker gre za manjši objekt, izvajalec, to je Gorenjska gradbena družba, tablice ni namestil.

______________________________________________________________________

Občane zanima, kolikšen je strošek nastopa glasbenih skupin Sidarta in Modrijanov v ogrevanem šotoru pri tržnem prostoru, 22. in 23. decembra 2017.

Odgovor:
Strošek nastopa obeh glasbenih skupin Siddharte in Modrijanov skupaj z ozvočenjem in osvetlitvijo je 9.500€ + DDV.

______________________________________________________________________

Občane zanima, kolikšen je strošek obnove notranjih prostorov oz. pisarn za potrebe služb, ki se financirajo iz občinskega proračuna, na Ljubljanski 70 v Domžalah in katere so dejavnosti teh uradov?

Odgovor:
Za ureditev približno 60 kvadratnih metrov velikih občinskih prostorov na Ljubljanski 70 je Občina Domžale odštela približno 12.000 evrov, vključno z opremo. V prenovljeni stavbi v središču mesta ima svoje prostore uprava Vrtca Domžale in Turistično informacijski center Domžale (TIC).

_______________________________________________________________________

Občane zanima, kolikšen je bil celoten strošek evropskega pokala 2017 v lednem plezanju 2. decembra 2017?

Odgovor:
Celotni strošek evropskega pokala v lednem plezanju je znašal 2.000 EUR bruto.

_______________________________________________________________________

Dopis s katerim je Informacijski pooblaščenec posredoval pri županu Občine Domžale za odgovore na zastavljena vprašanja:

Odgovor Informacijskega pooblaščenca na zastavljena vprašanja odgovorni osebi Občine Domžale

Iz navedb prosilca (Domžalsko-kamniške NOV!CE) izhaja, da na njegovo vprašanje, niste vsebinsko odgovorili v roku 7 delovnih dni od prejema vprašanja v pisni obliki, kot to določa šesti odstavek 45. člena ZMed, obenem pa mu, v skladu z določbo četrtega odstavka 45. člena ZMed, tudi do konca naslednjega delovnega dne po prejemu vprašanj niste sporočili, da boste odgovor zavrnili ali delno zavrnili. Ob tem IP poudarja, da lahko organ mediju zavrne ali delno zavrne odgovor na vprašanje, če so zahtevane informacije izvzete iz prostega dostopa po ZDIJZ (torej, če predstavljajo izjeme po 5.a členu in 1. odstavku 6. člena ZDIJZ ali ne izpolnjujejo kriterijev po prvem odstavku 4. člena ZDIJZ).

Glede na navedeno vas pozivamo, da nam v roku 3 (treh) dni sporočite, zakaj odgovora niste pripravili pravočasno oz. da v tem roku prosilcu posredujete odgovor oz. dostop do odgovora zavrnete, nam pa odgovor posredujete v vednost. V primeru, da ste prosilcu posredovali odgovor, prosimo, da nam ga posredujete v vednost.

Ob navedenem tudi opozarjamo, da se po prvem odstavku 147. člena ZMed z globo od 2.086,46 EUR do 20.864,63 EUR (od 500.000 do 5.000.000 tolarjev) kaznuje za prekršek organ iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, če mediju na zahtevo za dostop do informacije za medije ne da pisnega odgovora, ali bo na zahtevo odgovoril ali bo odgovor zavrnil, najpozneje do konca naslednjega delovnega dne od prejema zahteve ali če mediju ne da resničnih in celovitih informacij v dogovorjenem roku oziroma najpozneje v sedmih dneh po prejemu zahteve, pa bi na podlagi tega zakona to moral storiti (šesti odstavek 45. člena), ali če mediju nemudoma ne pošlje dodatnih pojasnil o zavrnilnem odgovoru iz četrtega odstavka 45. člena (osmi odstavek 45. člena).
Prav tako se, po drugem odstavku 147. člena ZMed, z globo 500,75 EUR kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 

 

 

 

 

 

Oglasno sporočilo