Mostiček na Podrečju vreden kar 210.000 EUR

0
4569

Dobili smo kar nekaj fotografij in komentarjev naših bralcev o očitnem siromašenju občinskega proračuna.

Občina Domžale gradi nov most ali bolje rečeno, dobrih pet (5) metrov dolg mostiček v Podrečju, preko vodotoka Mlinščica, kjer skoraj ni prometa. Naj spomnimo, Mlinščica je reguliran vodotok, v katerem se ne spreminja količina pretečene vode.

Gradbena, oziroma pripravljalna dela so se pričela daljnega 25. oktobra 2017 z “ustvarjanjem“ gradbišča.
Od začetka gradnje se večino dni na gradbišču dela bolj malo, če pa že, premaknejo samo gradbene stroje. Kot nam poročajo občani, je v zadnjih letih podobno “zamrznjena“ slika na vseh gradbiščih po Domžalah, katerih pa ni prav veliko.

Vodotok širine dva (2) m lahko brez večjega napora preskočite. Toliko za občutek, h kakšnemu gradbenemu projektu bomo davkoplačevalci prispevali 210.000 EUR. V prejšnjem stoletju bi tak gradbeni dosežek realizirali v štirinajstih dneh za manj kot 20.000 EUR. Zagotovo!
Na Občini Domžale imajo na Oddelku za investicije (mimogrede, investicij praktično ni) kar šest zaposlenih oseb. Se moramo njim zahvaliti za vse te “bogate“ oz. potratne projekte?

Naj vas spomnimo na lansko popravilo mostu Repovž, ko so visoko ceno opravičili z izgubo načrtov, ki jih je bilo potrebno narediti na novo, čeprav kopije hrani Državni arhiv in vgradnjo specialnih materialov. Za dela skozi celo poletje in kolone na drugem mostu je bila kriva visoka vročina. V takih primerih je praksa gradbincev, da postavijo šotor in zaključijo dela v razumnem času in dosti ceneje.
V zasebnem sektorju je kriterij ekonomske upravičenosti projekta predvsem cena oz. razpoložljiva sredstva. V tem primeru, ko je denarja na razpolago kolikor hočete in o upravičenosti gradenj odloča en sam človek, pa se upravičeno sprašujemo o kvalifikacijah odločevalca.

Javna skrivnost je, da je v proračunu Občine Domžale ogromno denarja in ne vedo, kako ga porabiti. Žal bo tudi letos namenjen samo za manjša infrastrukturna popravila.

Zgleda tako, kot bi nekdo gradil mostove iz občinskega proračuna do svojega žepa.

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 1 2018

Oglasno sporočilo