Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik za leto 2017

0
1628

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik po Odloku izvaja naslednje naloge:

 • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
 • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
 • sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni in
 • sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

Gonilna sila vseh aktivnosti na omenjenem področju, ki so organizirane v občini Kamnik je predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Franc Pivk, ki je leta 2014 prejel tudi srebrni znak Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa za prispevek k večji varnosti v prometu.

Predsednik skupaj z ostalimi člani tudi v preteklem letu ni počival, temveč so vsi skupaj sodelovali pri številnih akcijah tako za mlajše kot tudi za starejše.

Izvajanje nacionalnih preventivnih akcij

 • Uporaba mobilnih telefonov
 • Pešci v prometu
 • Varnostni pas
 • Kolesarji
 • Hitrost
 • Evropski teden mobilnosti
 • Varnost otrok in začetek šole

Sodelovanje SPV z Avtošolo Šmarca

 • v prostorih Krajevne skupnosti Podgorje so izvedli predavanje na temo »Prometne novosti v Kamniku in širši okolici (ciljna skupina – starejši vozniki),
 • v prostorih Krajevne skupnosti Godič so izvedli predavanje na temo »Prometne novosti v Kamniku in širši okolici (ciljna skupina – starejši vozniki),
 • v prostorih Krajevne skupnosti Kamnik – Center so izvedli predavanje na temo »Prometne novosti v Kamniku in širši okolici (ciljna skupina – starejši vozniki),
 • v prostorih Krajevne skupnosti Duplica so izvedli predavanje na temo »Prometne novosti v Kamniku in širši okolici (ciljna skupina – starejši vozniki).

  Občinsko kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?«

  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik je v torek, 9. maja 2017, za učence in učenke kamniških osnovnih šol pripravil občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?«

  Tekmovanja se je udeležilo 33 učencev od 6. do 9. razreda. Samo tekmovanje je zasnovano iz teoretičnega dela o poznavanju cestnoprometnih predpisov, ki poteka preko spletnega portala, spretnostne vožnje po poligonu in praktične vožnje po prometnih površinah.

  Udeležba na tehniškem dnevu v zavodu CIRIUS

  V sredo, 24. maja 2017, so imeli učenci 3. triletja Osnovne šole CIRIUS Kamnik tehniški dan na temo promet. V prvem delu dejavnosti je policistka predstavila vlogo vsakega posameznika v prometu, bodisi kot pešca, sopotnika v avtu ali kolesarja. Posebno pozornost so posvetili tudi vsem tistim, ki za svoje gibanje uporabljajo pripomočke, kot so navaden in električni voziček, tricikel in podobno. Tehniškega dneva se je udeležil predsednik Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Franc Pivk.

  Obnašanje učencev na poti v šolo in iz nje

  Predsednik Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu je bil večkrat prisoten na šolskih avtobusih, kjer je spremljal obnašanje učencev na poti v šolo in iz nje.

  Prižig svečk na Glavnem trgu

  V spomin žrtvam prometnih nesreč so se v sodelovanju z ZŠAM Kamnik udeležili prižiga svečk v spomin žrtvam prometnih nesreč.

  Reševanje prejetih vlog

  • vloge staršev šoloobveznih otrok glede zagotovitve brezplačnega šolskega prevoza in
  • predlog preusmeritve šolskih prevozov pri Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju.

  Priznanja Agencije za varnost prometa

  SPV je za podelitev Svečane listine, Zlatega znaka AVP in srebrnega znaka predlagal naslednje organizacije:

  • Združenje šoferjev in avtomehanikov Kamnik (ZŠAM) – svečana listina
  • Policijska postaja Kamnik – zlati znak
  • Komunalno podjetje Kamnik – srebrni znak

   Prometna – preventivna akcija »Za varno pot v šolo«

   Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik je v sodelovanju s prostovoljci različnih Krajevnih skupnosti med 1. in 8. septembrom skrbel za varno pot šoloobveznih otrok v šolo in iz nje. Prav tako je za šestdeset prostovoljcev organiziral zaključek s pogostitvijo.

   Sofinanciranje programa Jumicar

   Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik je sofinanciral izobraževalne programe Jumicar na osnovnih šolah in vzgojno-varstvenih zavodih.

   Hvala članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik, da na profesionalen način skrbijo za našo varno pot.  

   Občina Kamnik

Oglasno sporočilo