Nadzor nad ravnanjem z odpadki pri večstanovanjskih stavbah

0
2115

Na območju večstanovanjske gradnje v občini Kamnik je še vedno zaznati, da imetniki odpadkov v posode za ločeno zbiranje frakcij pogosto prepuščajo odpadke, ki niso namenjene tem odpadkov, v zabojnike za mešane komunalne odpadke odlagajo embalažo, bio odpadke, steklo, papir, zato prihaja do prenapolnjenosti zabojnikov za mešane komunalne odpadke, posledično pa se odpadki odlagajo poleg zabojnikov ter s tem onesnažujejo okolico prevzemnih mest. Pogosto prihaja tudi do nedovoljenega odlaganja kosovnih odpadkov na zbirno prevzemnih mestih, čeprav izvajalec javne službe zagotavlja prevzem kosovnih odpadkov na podlagi predloženih kuponov, dvakrat v koledarskem letu na vsakem prevzemnem mestu, brez dodatnega doplačila.

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS št. 83/2016; v nadaljevanju Odlok) v 1., 5., 7., 10., 14.  alineji 1. odstavka 33. člena med drugim določa, da je imetnikom odpadkov prepovedano prepuščati odpadke v posodah za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom, prepuščati biološke odpadke kot mešane komunalne odpadke, odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih, onesnažiti prevzemna mesta ali odlagati komunalne odpadke v nasprotju z določili tega odloka. Predvidena globa za kršitev teh določil znaša, za pravno osebo 300 do 500 evrov, njeno odgovorno osebo 100 evrov, samostojnega podjetnika posameznika 200 evrov in posameznika 100 evrov.

Inšpektorica pri Oddelku za premoženjsko – pravne in splošne zadeve Občine Kamnik Bogomira Skvarča Jesenšek, v skladu z 33. členom Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14) s ciljem preventivnega ukrepanja obvešča, da bo v mesecu februarju poostreno nadzirala ravnanje glede ločevanja odpadkov in odlaganjem odpadkov poleg zabojnike pri večstanovanjskih zgradbah in v primeru zaznanih kršitev ukrepala skladno z določil Odloka in Zakona o prekrških (ZP-1).

Zavedati pa se moramo, da kazni ne bodo rešile omenjene problematike in, da je dolžan vsak posameznik poskrbeti za čisto lokalno skupnost in jo ohranjati za naše zanamce. 

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo