Stanovanjsko poslovna soseska Glavni trg Mengeš ima novega lastnika, rok za vselitev trgovcev že določen

0
3201

Stanovanjsko poslovna soseska Glavni trg Mengeš, ki je v središču naselja Mengeš že več let nedokončana, je DUTB sedaj prodala projektni družbi Evio, d.o.o., ki sodi v sklop družbe Prva hiša, d.o.o. iz Ljubljane. Nov lastnik je svoje načrte predstavil Občinski upravi Mengeš, ki je podprla predlagano časovnico za vselitev trgovcev in stanovalcev. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je na srečanju povedal: »Veseli smo, da bo nedokončana stavba dobila svojo končno podobo in da bodo občani severnega dela Mengša ponovno pridobili v svojo sredino večji trgovinski lokal. Tako bo, upamo, rešen večletni problem severnega središča naselja Mengeš«.  Frano Toš, direktor Prve hiše je projekt predstavil Občinski upravi in Občinskemu svetu Občine Mengeš: »Za nakup smo se odločili, ker je dokončanje in prodaja stanovanjsko-poslovnega kompleksa v središču mesta sicer zahtevna, a dobra poslovna priložnost. Večji del trgovskega dela objekta, ki ga sicer sestavlja en večji ter pet manjših prostorov, je že oddanih in bodo predvidoma vseljeni v jeseni 2018. Na voljo je še nekaj manjših. Prodaja stanovanj pa bo stekla predvidoma že v maju, ko bodo izpolnjeni nekateri pogoji.«

Stanovanjska poslovna soseska Glavni trg Mengeš je bila predmet stečajnega postopka gradbenega podjetja MTB in decembra 2015, kot »neunovčljivo premoženje«, prenesena na DUTB. Po prevzemu soseske je DUTB izvajala različne aktivnosti, da bi soseska zaživela kar se da hitro in s svojo lokacijo, v središču mesta Mengeš, ponudila dodano vrednost za občanke in občane Mengša. Hkrati je DUTB v strategiji upravlja s premoženjem za Stanovanjsko poslovno – sosesko Mengeš ocenila, da je najprimernejši prodajni pristop prodaje soseske kot celote. Prek nezavezujočih in kasneje zavezujočih ponudb je uspešno zaključila postopek prodaje s podpisom pogodbe 28. oktobra 2016. Novi lastnik soseske z 80 stanovanji, enim večjim in petimi manjšimi trgovskimi prostori, Kančevo hišo in podzemno garažo je postalo podjetje Evio d.o.o., ki sicer sodi med povezane družbe bolj znane Prve hiše iz Ljubljane. Objekt so od DUTB prevzeli v decembru in nemudoma začeli s postopki za izdajo gradbenega dovoljenja za Kančevo hišo, ki je zaradi nezačete gradnje že prenehalo veljati. Lastnik objekta je že pridobil soglasje ZVKDS OE Kranj. Direktor Prve hiše Frano Toš je pojasnil: »Pri obnovi Kančeve hiše bomo upoštevali vsa navodila in smernice s strani pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine ter v največji možni meri varovali javni interes in kulturno dediščino.«

Stanovanjsko poslovni kompleks Glavni trg Mengeš je novo zgrajena nepremičnina z odlično lokacijo v središču mesta. Sosesko sestavlja 80 različno velikih stanovanj, en večji in pet manjših trgovskih prostorov. V sosesko sodi tudi starejši, delno porušen objekt, Kančeva hiša, namenjena za stanovanjski in poslovni namen. V podzemni garaži se nahaja 178 urejenih parkirnih mest.

 

Občinska uprava Mengeš

Oglasno sporočilo