Kultura na Osnovni šoli Roje

0
3399

Ljudje smo si različni. Vsak naj bi spoštoval mišljenje in način življenja drugega, vendar v praksi pogosto temu ni tako. Na naši šoli otroke učimo, da drugačnost ni posebnost, ki bi se je morali sramovati, ampak prednost, na katero bi morali biti ponosni. Zato učence spodbujamo k razvijanju lastnih močnih področij, kakor jih tudi učimo, da sprejemajo druge in negujejo medsebojne odnose preko vrednot, vzgojnih načel in vizije šole ter potreb naših učencev, njihovih staršev in okolja, v katerem živijo.

 

V mesecu februarju smo se še bolj osredotočili na vrednoto, ki se včasih zdi v današnjem svetu zanemarjena in skoraj pozabljena, to je kultura. V duhu le-te smo se z učenci pogovarjali o naših pesnikih, pisateljih ter drugih umetnikih, ki so pisali kulturno zgodovino našega naroda. Učenci so ustvarjali, brali in pisali pesmi, ob tem pa razmišljali, kako lahko sami prispevajo h kulturnem sobivanju z vrstniki. Ugotavljali smo, da je kultura veliko več kot le napisana knjiga ali kip v galeriji. Živi v nas, v naših dejanjih in hodi z roko v roki s prijaznostjo, spoštovanjem in olikanim vedenjem. Svoja novo pridobljena znanja in spoznanja so učenci prikazali na plakatih in v likovnih delih, ki smo jih razobesili po hodnikih in v jedilnici. Za zaključek uspešnega raziskovanja smo pripravili proslavo ob kulturnem prazniku. Tam so otroci pokazali, da recitirajo kot pravi pesniki, pojejo kot slavčki ter igrajo na glasbila kot pravi instrumentalisti. Proslavo smo zaključili obogateni z novo izkušnjo, melodijo, ljudsko pesmijo, ki ni nikogar pustila ravnodušnega. Vsak od nas ima namreč v sebi prostor, ki ga polni z radovednostjo, novimi izzivi in izkušnjami. To nas dela bogatejše, zadovoljne, samozavestne.

Znanje o kulturi, ki ga damo našim otrokom ter učencem, naj nas in njih pripelje do strpnosti in globljega razumevanja drug drugega. Namreč vsi imamo enake korenine. Bodimo ponosni na svojo zgodovino. Naučimo otroke ohranjati svoje izročilo. Da bo naš svet v prihodnosti lepši in predvsem bolj kulturen.

Petra Bogataj Ivančič,
učiteljica na OŠ Roje

Oglasno sporočilo