Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (13.2.2018)

0
1937

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko, ki živi v stanovanjskem bloku, zanima, zakaj je zoper njo uveden prekrškovni postopek, če pa je papir odložila pravilno, in sicer v črni zabojnik.

Odgovor občinske uprave

V Občini Kamnik velja Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Ur. l. RS št. 83/2016; v nadaljevanju: Odlok), ki med drugim določa, da je imetnikom odpadkov prepovedano prepuščati odpadke v posodah za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom, prepuščati biološke odpadke kot mešane komunalne odpadke, odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih, onesnažiti prevzemna mesta ali odlagati komunalne odpadke v nasprotju z določili Odloka. Predvidena globa za kršitev teh določil za posameznika znaša 100 evrov.

Ob večstanovanjskih blokih so na zbirno prevzemnih mestih nameščeni zabojniki za embalažo, mešane komunalne odpadke in biološke odpadke. Prav tako so v soseskah večstanovanjskih blokov nameščene zbiralnice ločenih frakcij. Papir, kot sprašujete, ne sodi v črni zabojnik za mešane komunalne odpadke, temveč ga je potrebno prepuščati v zabojnik za papir, torej moder zabojnik oziroma zabojnik z modrim pokrovom, ki je del zbiralnice ločenih frakcij, poleg zabojnika za embalažo (rumen) in stekla (zelen).

V občini Kamnik morajo uporabniki glede na določila Odloka odpadke ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe.

Oglasno sporočilo