Brane Močnik častni predsednik PGD Krašnja

0
3666

Na 91. rednem občnem zboru PGD Krašnja se je z dolgoletnega mesta predsednika gasilskega društva poslovil Brane Močnik, ki je vajeti društva predal v roke mlajšim. A preden je odšel je bilo potrebno rešiti kar nekaj birokratskih zadev. Saj veste, volitve in sklepčnost ter vse ostalo, kar sodi poleg. Najprej so se  spomnili dveh gasilcev, ki sta se v zadnjem letu poslovila in zapustila njihove vrste z minuto molka. Nato so izvolili delovno predsedstvo, ki je občni zbor vodilo do konca.
Z uvodnim pozdravom domačim gasilcem, gasilkam in predstavnikom GZ Lukovica,  sosednjih gasilskih društev, Civilne zaščite, ostalih društev iz Krašnje in šole, ter predstavnikom pobratenega društva PGD Gozd Martuljek so začeli z rednim občnim zborom. Sledila so poročila posameznih sekcij in predsednika, ki nam je ob koncu podal še izčrpno kronološko poročilo njegovega dela skozi celotno predsedovanje in tudi obrazložitev, zakaj člani in članice niso prejeli ob 90. letnici priznanj Gasilske zveze Slovenije. Kot vedno se zatakne pri birokraciji in tudi tokrat se je. Vsak izmed poročevalcev je podal sliko stanja z svojega področja in tako smo dobili celotno sliko utripa v društvu in tudi finančnega stanja. Le poročilo disciplinske komisije je bilo tokrat zelo kratko, saj v preteklem letu niso prijeli nobene prijave.
In ker je imel občni zbor dovolj prisotnih članov in članic, torej je bil sklepčen, so lahko tudi razrešili stare organe in predsednika ter imenovali nove. Glede na to, da se ni nihče prijavil za razpravo o novih kandidatih  so se gasilci in gasilke skupno odločili, da bodo volitve kar v paketu.  In tako ima PGD Krašnja od sobote 24. februarja novega predsednika in sicer višjega gasilca I. stopnje Gregorja Rožiča.  Tako sta novi  in stari predsednik zamenjala mesta, stari je odšel sedet  med ostale gasilce in gasilce, novi pa k delovnem predsedstvu. Ob tem je bil na predlog Antona Pervinška  sprejet sklep, da se Branetu Močniku za dolgoletno delo v društvu  podeli naziv častni predsednik PGD Krašnja in, da ne bo imel samo funkcije, se mu dodeli še zadolžitev in sicer je postal predsednik komisije za veterane PGD Krašnja.
Zbrane so nagovorili še predsednik GZ Lukovica Robert Maselj, ter namestnik poveljnika GZL Gašper Mav, ki se je med drugim društvu zahvalil tudi za gostoljubnost pri oddaji prostorov za organizacijo tečajev, ki jih pripravlja GZL, ter predstavniki sosednjih gasilskih društev, Mirko Bergant iz Civilne zaščite, predstavnik pobratenega društva in predstavniki društev iz Krašnje. Kratek povzetek besed vseh sogovornikov pove, da  PGD Krašnja lepo sodeluje z vsemi in zato niso odveč besede enega izmed govornikov, ki je dejal, da se imamo zahvaliti za živahen utrip v Krašnji  tudi PGD Krašnja. Sledile je še podelitev značk, ki so jih prejeli: za  dolgoletno delo 10 let Lucija Dolinšek in Domen Dragar; za 20 let Alenka Lavrič, Brigita Rožič, Uroš Cerar, Saša Dragar, Robi Pervinšek in Nataša Jančar; za 30 let Draga Pervinšek  in Anton Pestotnik; za 40 let Viktorija Dragar, Jožica Pervinšek, Marinka Močnik in Jožica Urankar; za 60 let Peter Dragar, Ivan Pervinšek in Brane Močnik; ter za  70 let Janez Čebulj starejši, Ciril Podmiljšak in Franc Šum. Podeljene so bile tudi značke za dolgoletno delo v operativi in sicer so jih prejeli: za 10 let  Robi in Rok Pervinšek; za 20 let Boštjan Lavrič; za 30 let Anton Pervinšek. Posebno priznanje, priznanje Gasilec Samo je prejel Dejan  Bregar ob sprejemu med gasilko mladino PGD Krašnja. Tako se je tokrat 91 redni  občni zbor končal s spremembo na vrhu, novimi zadolžitvami in plani.
In na koncu pride najlepše, le to ne vemo, kdo stoji za tokratno pogostitvijo novi, ali stari predsednik. Saj ni važno, važno je, da se je med druženjem na koncu  razvnel prijateljski pogovor  o medsebojni pomoči in sodelovanju v dobro nas uporabnikov njihovih storitev. V želji, da bi jih čim manjkrat potrebovali, vas pozdravljam z gasilskim pozdravom Na pomoč , ali kakor so dejali včasih Bogu v čast, bližnjemu v pomoč in to velja za gasilce in gasilke PGD Krašnja še danes.  

djd

 

Oglasno sporočilo