Podeljena državna priznanja civilne zaščite

0
2228

Vsako leto 1. marca obeležujemo Svetovni dan Civilne zaščite. Ob tej priložnosti so bila včeraj, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, posameznikom in organizacijam izročena priznanja Civilne zaščite za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, prejemnikom priznanj in nagrad pa sta čestitali tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za obrambo Andreja Katič. Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja prejme letos 358 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket ter kipec Civilne zaščite. Na osrednji slovesnosti je bilo podeljenih 45 priznanj, preostala pa bodo podeljena na 13 regijskih prireditvah v začetku marca.
Na včerajšnji slovesnosti je na podlagi predloga župana Občine Domžale Tonija Dragarja, član štaba CZ Občine Domžale, Franc Anžin, iz rok poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije Srečka Šestana, prejel plaketo za življenjsko delo. Naslednji teden pa bo bronasti znak prejel še Dejan Osolnik na regijski slovesnosti, ki bo 6. marca v občini Dobrepolje. Poleg njiju je prejel SREBRNO PRIZNANJE CIVILNE ZAŠČITE tudi Branko Sojer, na podlagi predloga Slovenske Policije.
BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Dejan Osolnik že več let vestno in uspešno vodi enoto reševalnih psov v Kinološkem društvu Domžale. Vsa leta vsakodnevno trenira ter nesebično pomaga ostalim članom pri urjenju in usposabljanju psov. S svojo enoto se redno udeležuje občinskih zaščitno-reševalnih vaj ter z rednimi usposabljanji zagotavlja pripravljenost enote za pravočasno in učinkovito ukrepanje. Na vajah je kinološka enota pod njegovim vodstvom vedno pokazala visoko stopnjo usposobljenosti psov in njihovih vodnikov. Po njegovi zaslugi smo v Domžalah ohranili odlično usposobljeno kinološko reševalno enoto, ki deluje v naši občini že več kot 25 let. Z vestnim in rednim opravljanjem svojih nalog pomembno prispeva k krepitvi in razvoju zaščitno-reševalnega sistema občine Domžale.
PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE se podeljuje kot priznanje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Franc Anžin je 23 let uspešno opravljal funkcijo poveljnika Civilne zaščite v občini Domžale. Po prenehanju teh nalog pa še vedno sodeluje z Občino Domžale in Občinskim štabom CZ pri izvedbi, ocenjevanju in analizi vseh zaščitno-reševalnih vaj.
V obdobju, ko je vodil Civilno zaščito je bilo pod njegovim poveljstvom opravljenih 20 večjih operativnih akcij pri varovanju življenj in premoženja občanov (poplave, neurja, agresija na Slovenijo, sprejem in nastanitev beguncev…), z uspešnim vodenjem in koordinacijo vseh aktivnosti je bila preprečena ogroženost ljudi in večja škoda njihovega premoženja. Poleg tega je soorganiziral in izvedel vse večje občinske zaščitno-reševalne vaje v tem obdobju.

Gospod Anžin je bil v letu 2015 imenovan za v.d. direktorja novoustanovljenega javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale. Naloge je opravljal do sredine leta 2016. Že pred tem pa je celo leto sodeloval pri pripravah na ustanovitev. Naloge v.d. direktorja je opravil odlično in tako omogočil, da se je v Občini Domžale nadaljevala 25-letna organizacija poklicnega gasilstva, ki ni pomembna samo za Občino Domžale ampak za celotno regijo.
Vodstvo občine z županom na čelu čestita vse dobitnikom priznanj, ki so si jih prislužila z nesebično pomočjo v primeru reševanja v naravnih in drugih nesrečah. Čestitkam se pridružujeta tudi poveljnik CZ Občine Domžale, Marko Žagar in namestnik poveljnika CZ, Peter Gubanc. Z namenom obeležitve Svetovnega dneva Civilne zaščite bo 7. marca v domžalski občini potekala osrednja prireditev, namenjena krepitvi zavesti javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vlogi civilne zaščite pri varstvu pred njimi. Zbrane na slovesnosti, bosta nagovorila župan Občine Domžale, Toni Dragar in poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale, Marko Žagar.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo