Predstavitev večnamenske športne dvorane Mengeš na svetu staršev sprejeta z navdušenjem

0
3377
V sredo, 28. februarja 2018, je v okviru zadnje točke Sveta staršev Osnovne šole Mengeš župan Občine Mengeš, Franc Jerič, skupaj s arhitektom, Gregorjem Košorokom iz podjetja KošorokGartner Arhitekti d.o.o. predstavil večnamensko športno dvorano Mengeš zainteresirani javnosti, strokovnim delavcem šole, ki niso sodelovali pri pripravi projekta, staršem in drugim zainteresiranim posameznikom. Gradnja športne dvorane je bila sprva sprejeta z zadržki, saj so obljube o izgradnji nove športne dvorane stare več desetletij. Po predstavitvi projekta in pojasnilih pa so starši in zaposleni, ki so bili že večkrat deležni obljub o izgradnji že takrat prepotrebne športne dvorane, sprejeli z navdušenjem in pozdravili možnost za nadaljnji razvoj šole in občine. Na vprašanja obiskovalcev so odgovarjali projektant Gregor Košorok, župan Franc Jerič in tudi ravnatelj Milan Burkeljca.
Ravnatelji Osnovne šole Mengeš, Milan Burkeljca, je na seji Sveta staršev posebej pozdravil župana Občine Mengeš, Franca Jeriča in arhitekta večnamenske športne dvorane Mengeš Gregorja Košoroka iz podjetja KošorokGartner Arhitekti d.o.o. : »Osnovno šolo danes obiskuje nekaj manj kot 800 učenk in učencev. Pričakujemo, da jih bo v naslednjem letu 840.«. Besedo je predal županu Francu Jeriču, ki je pojasnil, da je projekt izgradnje pripravljen in da so sredstva v proračunu občine zagotovljena: »Izbranega imamo že izvajalca za arheološka izkopavanja. Takoj, ko bomo pridobili gradbeno dovoljenje, bomo začeli s postopki za izbor izvajalca. Načrtujemo, da bomo z deli začeli v letu 2018, končali pa v letu 2019. Naj poudarim, da smo pri pripravi projekta sodelovali z gradbenim odborom, ki ga sestavljajo različni strokovnjaki, da bi lahko v danem prostoru zagotovili optimalne rešitve.«
Večnamensko športno dvorano Mengeš je podrobneje predstavil arhitekt Gregor Košorok iz podjetja KošorokGartner Arhitekti d.o.o.: »Športna dvorana bo v najvišjem nivoju, ki ga dopušča teren. S šolo bo povezana s podzemnim hodnikom, da bo prehod učencev lahko potekal hitro in hkrati vizualno ločena. V delu dvorane so predvidene garderobe za učence, učitelje športne vzgoje in predmetne stopnje. Sanitarije za učitelje in učence so ločene. Predvidena sta dva hudika, prihod v čevljih po umazanem hodniku in vstop v dvorano po čistem hodniku. Iz čistega hodnika vodijo na športno površino trije vhodi, saj se z zavesami lahko oblikujejo tri vadbene površine, vsaka v velikosti 415 m2 z 9 m višine. V vzhodnem delu je predvidena tudi možnost vgradnje plezalne stene. Umazan hodnik je povezan s tribunami, kjer je predviden prostor za 384 gledalcev, sanitarije zanje in posebna pisarna za potrebe društev, sodnikov oziroma priložnostnih sestankov.« Pojasnil je, da bodo leseni deli zaradi zakonodaje za zagotavljanje požarne varnosti zaključene v notranjosti z mehko površino, zunaj pa bodo stene izgledale kot betonske plošče. Za zagotavljanje primerne količine svetlobe so v projekt vključili strešna okna. V primeru večjih prireditev je možno število sedežev povečati z izvlečenimi tribunami za dodatnih 434 sedežev ter jih z dodatnimi sedeži v partnerju zagotoviti še 250. Skupaj je tako dvorana s prezračevalnim sistemom in požarno varnostjo predvidena za maksimalno število 1.100 obiskovalcev (z 32 nastopajočimi). Zunanji izgled telovadnice in uporabljene materiale so prilagodili parkovnim površinam v okolici, uporabljeni so predvsem leseni materiali, razen v delu fiksnih tribun, ko je za zagotavljanje požarne varnosti predviden beton. Fasada je s severnega, južnega in zahodnega dela polna, z zahodnega dela pa zastekljena v največji meri kot je primerno za požarno varnost in potrebno svetlobo. Predstavil je tudi finančno strukturo: »Po opravljenih ocenah v letu 2017 predvidevamo, da bo strošek gradbeno obrtniških del 1.650.000 EUR, elektro inštalacije in oprema 275.000 EUR, strojne inštalacije in oprema 350.000 EUR, komunalna ureditev in zunanja igrišča 850.000 EUR in sama oprema 220.000 EUR. Pričakujemo, da bomo na razpisu Eko sklada pridobili 833.280 EUR, s tem bi bil predviden strošek dvorane z DDV 3.250.900 EUR.«
Prvo vprašanje je bilo povezano z izgradnjo zunanjih igrišč, predvsem ali bodo manjša kot so sedaj. Odgovoril je arhitekt Gregor Korošak: »Predvideni sta dve igrišči, nogometno-rokometno igrišče in košarkarsko igrišče, ki bosta asfaltirani, neto površine obeh igrišč manj kot sedaj. Vendar bosta zunanjim igriščem dodani še tekaška steza in prostor za skok v daljino. Skupaj bo tako neto površin več kot sedaj. V okviru zunanjega igrišča so predvidene tudi povezovalne pešpoti, do šole, telovadnice in drugih objektov oziroma poti v bližini.« Opozoril je tudi, da bo povezovalna pot z mostom v smeri Kulturnega doma Mengeš z zelenimi športnimi površinami in otroškim igriščem ostala kot je sedaj.
Drugo vprašaje udeležencev je bilo povezano s prometno ureditvijo širšega območja, ne samo šole in dvorane, ampak tudi vrtca. Projektant in župan sta opozorila, da so skupaj s strokovnjaki v gradbenem odboru na območju poskušali zagotoviti optimalne rešitve. Župan Franc Jerič je opozoril: »S projektom izgradnje večnamenske športne dvorane rešujemo prostorsko stisko šole.« Projektant Gregor Košorok pa: »Pri samem načrtovanju telovadnice smo sledili normativom, tako z velikostjo, sistemom prezračevanja, uporabo naravnih materialov ter drugimi zahtevami zakonodaje. Pri sami gradnji, tako času gradnje kot organizaciji izvajalcev, smo upoštevali, da je to območje, kjer so otroci in moramo biti pri sami gradnji še posebej pozorni.«
V razpravi je bila izražen tudi predlog, da se celoten objekt in šola preselita na drugo lokacijo, ki bi bila prostornejša in bi ne bi zapolnjevala dragocenih parkovnih površin pod Gobavico. Ravnatelj Milan Burkeljca je opozoril: »Na šoli se srečujemo z neprimernimi delovnimi pogoji, npr. kosila za učenke in učence lahko razdelimo v 4 urah, pri tem vsak otrok čaka v vrsti najmanj 20 min, za samo kosilo pa ima 4 do 5 min. Tudi športna vzgoja se izvaja v povsem neprimernih prostorih in to v času, ki od vseh nas zahteva večji poudarek, izobraževanje otrok o pomenu gibanja.« Franc Jerič, župan, je v obrazložitvi dodal: »Osnovna šola Mengeš se na tej lokaciji ne bo več širila. Vse potrebe se bodo reševale znotraj obstoječe lokacije. V primeru potreb po širitvi bo potrebno pregledati druge možnosti.«
Svet staršev se je zaključil z izjavo starša, ki je poudaril, da starši s šolo in občino dobro sodelujejo, čeprav niso vedno uslišani v vseh prošnjah se vsi, šola, občina in starši, trudijo, da bi se otroci v šoli dobro počutili in da bi učitelji lahko kvalitetno izvajali svoje delo. Ravnatelj Milan Burkeljca pa je Svet staršev zaključil s prošnjo, da bi se projekt realiziral čimprej in da bodo prvi učenci lahko večnamensko športno dvorano uporabili v šolskem letu 2019/2020. Takrat se bo tudi pristopilo k zaključni fazi reševanja prostorske stiske Osnovne šole Mengeš, preureditvijo obstoječe telovadnice v kuhinjo in jedilnico, knjižnico, učilnice in kabinete.
Vir: Občina Mengeš
Oglasno sporočilo