26. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1739

V četrtek, 15. marca 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 26. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 25. seje z dne, 15. februarja 2018, ter naslednji dnevni red:

 1. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2018
 2. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje D29/1 »Brinje 1« – prva obravnava
 3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 »Športni park-sever« – prva obravnava
 4. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale – skrajšani postopek
 5. Vprašanja, pobude in predlogi
 1. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2018

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2018.

 • Občina Domžale podeli ZLATO PLAKETO Ivanu Hafnerju za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture.
 • Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Kulturnemu društvu Jože Gostič Homec za 25-letno uspešno delo.
 • Občina Domžale podeli SREBRNO PLAKETO Andreju Hauptmanu za dosežke v kolesarjenju.
 • Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Sebastianu Bertonclju in Maji Klinar Bertoncelj za uspehe na glasbenem področju.
 • Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Igorju Lipovšku za delo na področju ljubiteljske kulture, posebej v okviru Foto, kino in video kluba Mavrica Radomlje.
 • Občina Domžale podeli BRONASTO PLAKETO Jožefu Ručigaju za delo v PGD Jarše-Rodica in Župniji Jarše.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Janezu Mlakarju za prizadevno delo v KD Miran Jarc Škocjan.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Mariji Radkovič za dolgoletno prostovoljno in humanitarno delo.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Luki Trtniku za uspehe v namiznem tenisu.
 • Občina Domžale podeli NAGRADO OBČINE DOMŽALE Ansamblu Gamsi ob 25-letnici uspešnega igranja in promoviranja občine Domžale.
 1. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje D29/1 »Brinje 1« – prva obravnava

Točka je bila po daljši razpravi na predlog župana umaknjena.

 1. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D21/1 »Športni park-sever« – prva obravnava

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja D 21/1 »Športni park – sever« v prvi obravnavi in ga posredoval v 15 dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.

 1. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale – skrajšani postopek

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v občini Domžale.

 1. Vprašanja, pobude in predlogi

Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Marija Doroteja Grmek /SDS/, Peregrin Stegnar /NSi/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Metod Marčun /Lista za Domžale/ in Matej Oražem /Lista Reza.

Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani https://www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo