TeDni(K) Občine Kamnik (19.3.2018)

0
2957

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zajede na desni strani brežine Tuhinjščice pri Stebljevku

Izvajalec del, Hidrotehnik d.d., je pričel s sanacijo zajede na desni strani brežine Tuhinjščice, kjer je visoka voda povzročila poškodbo na brežini in s tem ogrozila traso kanalizacijskega omrežja. Poškodba bo sanirana s postavitvijo kamnite zložbe, ki bo preprečila nadaljnje zajede in poškodbe brežine.

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izpeljan je bil uvodni sestanek v sklopu projekta “Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev”. Izvajalec del bo KPK Kamnik d.d., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Izvajalec bo o tem predčasno obvestil tudi tamkajšnje prebivalce.

Redno vzdrževanje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik

Koncesionar KPK Kamnik d.d. je v preteklem tednu v sklopu rednega vzdrževanja kanalizacije in vodovoda zamenjal poškodovan kanalizacijski pokrov na Glavnem trgu in zamenjal in znižal pokrov na Šolski ulici pred Osnovno šolo Frana Albrehta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Dela v Maistrovi hiši se zaključujejo skladno s terminskim planom.

Skupaj z Oddelkom za razvoj in investicije smo objavili javno naročilo za sanacijo ravne strehe in ovoja stavbe – enota Tinkara, Vrtec Antona Medveda Kamnik (rok za prijavo je 30. 3. 2018) in javno naročilo za sanacijo Podružnične šole Zgornji Tuhinj (rok za prijavo je 9. 4. 2018). V tem tednu se tudi izteče javno naročilo za sanacijo Podružnične šole Sela.

Oddelek za razvoj in investicije

Dne 15. 3. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti »Sanacija ravne strehe in sanacija ovoja stavbe – enota Tinkara, Vrtec Antona Medveda Kamnik«. Ponudniki so povabljeni k oddaji ponudb do petka, 30. 3. 2018, do 9. ure.

Prav tako dne, 15. 3. 2018, je bilo na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti »Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj«. Rok za oddajo ponudb za to naročilo je v ponedeljek, 9. 4. 2018, do 9. ure.

Omrežje alpskih občin

V ponedeljek, 12. 3. 2018, je v Kranjski Gori potekalo delavno srečanje predstavnikov slovenskih občin, ki so del Omrežja alpskih občin. Poleg predstavnikov iz občine Kamnik, so bili na srečanju tudi predstavniki Kranjske Gore in Bohinja. Tema sestanka je bila priprava na bližnjo konferenco Omrežja alpskih občin, ki bo v mesecu maju na Bledu, in projekt SpeciAlps, ki se izvaja v okviru tega omrežja.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo