Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (20.3.2018)

0
2342

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima kdaj so predvideni gradbeni posegi oziroma napeljava optičnih vodnikov za internet in katera področja so predvidena v prvem valu ter kateri ponudnik telekomunikacijskih storitev bo investiral v omrežje v občini.

Odgovor občinske uprave

V preteklem letu se je aktivno začela gradnja optičnega omrežja na območju mestnega središča Kamnik, v letošnjem in v prihodnjem letu pa se gradnja nadaljuje še na ostala naselja severno in južno od mestnega središča Kamnik.

Na podlagi prejetega plana optičnega omrežja se bo gradnja v letošnjem letu širila na območje Godiča, Brezje in Vodice nad Kamnikom, Spodnje in Zgornje Stranje, Stolnik, Stahovica, Klemenčevo, Okroglo, Bistričica, Zakal, Kregarjevo, Županje njive, Zagorica, Stahovica, Bakovnik, Duplica, Šmarca in Nožice. Z investitorjem Telekom Slovenija aktivno potekajo pogovori o možnosti sočasne gradnje optičnega omrežja tudi na območju Tuhinjske doline, kjer se bo izvajalo nadaljevanje kohezijskega projekta (kanalizacije in vodovodnega omrežja) t.i. sekundarnih vodov.

Glavni cilj pri izgradnji optičnega omrežja v naši občini je omogočiti optično povezavo v vseh naseljih, kjer je investitor Telekom Slovenija ali Občina Kamnik v okviru kohezijskih ter drugih projektov. Ocenjujemo, da bo v naslednjem letu pokritost z optičnem omrežju v naši občini na visokem nivoju, v primerjali s primerljivimi območji v državi, saj bo večina omrežja izgrajena do leta 2019. Sočasno poteka tudi vgradnja optičnih vodnikov v novo izgrajeno kabelsko kanalizacijo in se izvaja na območjih, kjer je infrastruktura zgrajena oziroma dograjena v celoti.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo