Tudi v letu 2018 postavili ograjo za zaščito zavarovanih dvoživk pred povozom

0
2465

Tudi Občina Mengeš je del območja Natura 2000, kjer se potrebna posebna skrb za zavarovane živalske vrste in njihov habitat. Občina je tako skupaj z Zavodom RS za varstvo narave in njihovimi prostovoljci tudi v letu 2018 postavila ograje za zaščito zavarovanih dvoživk pred povozom. Ograja je postavljena na najbolj kritičnem odseku ceste od križišča Martinek do Mengša in sicer do konca selitve zavarovanih dvoživk, predvidoma do konca marca. Pri postavitvi, se za zagotavljanje prometne varnosti udeležencev v prometu, upošteva predpisani varnostni odmik od cestišča. Posrbljeno je tudi za ustrezno prometno signalizacijo.

Občina Mengeš je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave že v letu 2015 izdelala ustrezne prepuste za žabe in sicer pod cesto med Mengšem in Šinkovim Turnom. Takrat so bile prvič postavljene 400 m dolge ograje za preprečevanje povoza dvoživk, ki se v pomladnih in jesenskih mesecih iz bajerja množično selijo v primerne razmnoževalne in prezimovale habitate. Selitev poteka prek ceste med Mengšem in Šinkovim Turnom, kjer je v preteklosti prihajalo do množičnega povoza dvoživk, kar dolgoročno negativno vpliva na velikost populacije teh zavarovanih vrst dvoživk.

Tudi v letu 2018 je Občina Mengeš v času pomladne selitve zavarovanih dvoživk na najbolj kritičnem odseku ceste, od križišča Martinek do Mengša, ob gozdnem robu, skupaj s prostovoljci zavoda postavila 400 m dolgo ograja iz propilena visoke gostote, zelene barve. S postavljeno ograjo se bo pri pomladni selitvi dvoživk v primerne razmnoževalne habitate preprečil prihod zavarovanih dvoživk na cestišče in njihov povoz. Dvoživke se nato počasi premikajo ob ograji vse do zanje pripravljenih prepustov pod cesto, kjer pridejo na drugo stran in varno nadaljujejo pot. V obdobju najintenzivnejše selitve bodo prisotni tudi prostovoljci Zavoda RS za varstvo narave.

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo