Vprašanja občanov in odgovori župana Občine Domžale

0
2721

Na vprašanje o lanski obnovi sanitarij na domžalski tržnici v znesku 34.065,35 EUR, ki ga je zastavil občinski svetnik Robert Pečnik (SMC), se je odgovor občinske uprave glasil, češ, da so pozvali tri kandidate k oddaji ponudb za predvidena dela. Naši bralci sprašujejo, ali ima občinska uprava morda pripravljen kakšen interni seznam obrtnikov in podjetnikov in če ga ima, po kakšnem ključu je le ta narejen.

Odgovor:
Občinska uprava nima pripravljenega nobenega internega seznama obrtnikov in podjetnikov in ravna skladu z predpisi o javnem naročanju.

____________________________________________________________________

Bralce zanima tudi, kolikšna je zadolženost Občine Domžale do tega datuma, višina denarnih rezervacij na bankah (govori se o 30 MIO EUR) in čemu so namenjene.

Odgovor:
Stanje dolga Občine Domžale je na dan 28. 2. 2018 znašalo 6.416.993,78 EUR. Denarnih rezervacij na bankah Občina Domžale nima.

____________________________________________________________________

Prejeli smo tudi vprašanje o morebitnih vloženih tožbah proti Občini Domžale in če so, katere.

Odgovor:
Zoper Občino Domžale je vložena tožba zaradi motenja posesti in tožba zaradi odprave odločbe, izdane v inšpekcijskem postopku.

Toni Dragar, župan

 

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE

Oglasno sporočilo