Vprašanje za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale: Prevlada razuma nad političnimi (!) interesi župana

0
2756

V zadnjih dneh veliko število občinskih svetnikov preveva radost, ker se jim je končno uspelo združiti in preglasovati utečeni glasovalni stroj in s tem preprečiti gradnjo še enega trgovskega centra in avto centra za kamione, tako rekoč na pragu centra mesta, pod Šumberkom. To se je v 12-letih zgodilo prvič in uspeh je, da je zmagala zdrava kmečka pamet v splošno korist občanov.
Sprašujemo se, kako ob tem razmišlja druga polovica svetnikov, ki je glasovala za. Zanima nas, kaj menite o tem, kako naj občinski svetnik glasuje. Ali po vesti, v korist vseh prebivalcev ali zgolj v korist stranke ali liste? Je sploh smiselno in potrebno, da je občinski svet strankarski? Izkušnje namreč kažejo, da veliko občinskih svetnikov pozablja, da so predvsem v službi volivcev.
Zahvaljujemo se za vaše odgovore in mnenja.

Do zaključka redakcije nismo prejeli nobenega odgovora!

____________________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
5. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
6. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
7. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
8. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
9. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
10. Sonja OREŠEK, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
11. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
12. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
13. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
14. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
15. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /Desus/
16. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
17. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
18. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
19. Alenka RESINOVIč, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
20. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
22. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
23. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
24. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
25. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
26. Sabina Pirš, Ihan, Bistrška, cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
27. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
28. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
29. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/
30. Roman LENASSI, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, 1230 Domžale /NSi/

Oglasno sporočilo