TeDni(K) Občine Kamnik (16.4.2018)

0
2723

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. d., je nadaljeval z deli na območju Ceste treh talcev, kjer se sanira vodovod. Sočasno Telekom Slovenije gradi optično omrežje, Elektro Ljubljana pa gradi cevno kanalizacijo za električno omrežje. V tem tednu je predviden zaključek del in asfaltiranje ceste.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, Lavaco d. o. o., je nadaljeval z deli na Žebljarski poti, kjer sanira kanalizacijo in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je pričel z deli na projektu “Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici”, ki bi se morala začeti že v preteklem tednu, vendar se je pričetek del zaradi objektivnih težav pri dobavi materiala s strani izvajalca zamaknil. Sočasno Telekom Slovenije gradi optično omrežje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izpeljan je bil sestanek v sklopu projekta “Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti”. Izvajalec del bo Hidrotehnik d. d., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo predvidoma pričelo 7. maja 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izvajalec del pri projektu “Izgradnja odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje” bo podjetje KPL d. d., dela pa se bodo izvajala ob delni zapori ceste. Z deli se bo pričelo po 17. aprilu 2018, trajala pa bodo predvidoma 60 dni.  

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>Zaradi razmeroma ugodnih vremenskih razmer se na kopališču Pod Skalco že nadaljujejo dela za obnovo – sanacijo bazenske školjke olimpijskega bazena. Gradbena dela so bila namreč v začetku meseca decembra lanskega leta prekinjena zaradi nizkih temperatur, ta teden pa so že začeli s sanacijo sten in pripravo podkonstrukcije za panele.

V petek, 13. aprila 2018, se je podžupan Matej Slapar skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček udeležil premiere predstave Glasbene šole Kamnik z naslovom »Glej Larsa z Marsa«. Medplanetarna glasbeno plesna pravljica, za katero je besedilo in glasbo napisal Blaž Pucihar, za koreografijo pa je poskrbela Ana Trojnar, je bila izpeljana na najvišjem kakovostnem nivoju. Glasove baletni pravljici sta posodila Jurij Souček in Ivanka Mežan, glavno vlogo pa je odigral obetavni mladi plesalec Grega Golob. Z navedeno predstavo smo se tudi v Kamniku pridružili praznovanju stoletnice slovenskega baleta. Na naše plesalce, plesalke in ustvarjalce smo ponosni in jim želimo čim več uspešno izvedenih ponovitev.

Oddelek za razvoj in investicije

V  četrtek, 5. 4. 2018, je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Statična sanacija stropa v Podružnični osnovni šoli Sela«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku URAL d.o.o.

Občina Kamnik je 10. aprila 2018 organizirala delavnico o razvoju Velike planine. Srečanje je odprl podžupan in član Komisije za reševanje razvojne problematike Velike planine Matej Slapar. Temeljni namen srečanja je bil iskanje skupne poti za najboljšo srednjeročno uskladitev dejavnosti na Veliki planini. Nekatere rešitve v praksi imajo trenutno negativen vpliv tako na naravo kot na uporabnike Velike planine. Na delavnici je več kot 20 udeležencev razpravljalo o strokovnih podlagah in o predlaganih treh smereh razvoja Velike planine. V anketi pa so se opredelili tudi o okvirnih ukrepih ter tako določili smer razvoja.

Na podlagi strokovnih podlag so v podjetju Locus kot izhodišče za pripravo strategije upravljanja Velike planine pripravili tri scenarije. Vsi trije vključujejo okvirne ukrepe, ki določajo smer razvoja.

Oglasno sporočilo