Oživitev samostana Mekinje s projektom Preobrazba

0
1541

Z uvodnim dogodkom projekta »Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – Preobrazba« (v nadaljevanju: »Preobrazba«), ki je bil potrjen na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, se pričenja niz aktivnosti za oživitev nekdanjega uršulinskega samostana Mekinje, tako na področju sanacije dela objekta kot tudi izvedbe številnih delavnic in dogodkov za občane ter ostale prebivalce območja LAS. Na uvodnem dogodku, ki bo potekal v ponedeljek, 23. aprila 2018, v samostanu Mekinje s pričetkom ob 14. uri, bodo predstavniki Občine Kamnik kot vodilnega partnerja v sodelovanju s partnerjema projekta in javnim zavodom Mekinjski samostan predstavili projekt »Preobrazba«, partnerje v projektu in javni zavod.

Projekt »Preobrazba« se bo izvajal do februarja 2020, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijavitelj oziroma vodilni partner je Občina Kamnik, partnerja sta VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje ter Noah Londer Charney, s.p.

Občina Kamnik bo v izogib propadanju in neizkoriščenosti obsežnega samostanskega kompleksa ter v želji po zagotavljanju kvalitetne ponudbe, ki bo služila potrebam lokalnega prebivalstva, s projektom izvedla sanacijo dela objekta ter oblikovala ponudbo raznovrstnih uporabnih vsebin za lokalno prebivalstvo, s čimer bo poskrbela za preobrazbo in nadaljnjo rabo objekta ob spoštovanju njegovih preteklih vrednot/tradicije in kulturno-izobraževalne razvojne usmeritve.

Z namenom pridobivanja dodatnih sredstev za revitalizacijo samostana Mekinje se bosta Občina Kamnik in zavod Mekinjski samostan vključevala v nova partnerstva in projekte na transnacionalni, nacionalni, medregionalni in čezmejni ravni. Vsebine, ki se v samostanu že izvajajo, in se bodo skozi izvajanje projekta »Preobrazba« ter ostalih projektov še nadgradile, sledijo letošnjemu sloganu evropskega leta kulturne dediščine: »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«.

Vabilo

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo