Seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije na Megeški koči

0
2425
V torek, 10. aprila 2018, je v občini Mengeš, na Mengeški koči, potekala 22. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Prisotnih je bilo več kot 30 županov iz celotne Slovenije. S predstavitvenim govorom jih je sprejel Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš: »Občine Mengeš je od glavnega mesta Slovenije oddaljena vsega 15 km in je po številu prebivalcev na repu prve tretjine občin, okoli 70. mesta. Malo manj kot polovica površine v občini je hribovje, druga nekoliko večja površina je ravnina. Občino sestavljajo 4 naselja, Dobeno, Loka, Mengeš in Topole.« V predstavitvi je posebej izpostavil Mengeško kočo z gostinsko in drugo ponudbo. Nato so župani začeli z delom, sejo so vodili predsednik Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek, župan Občine Rače – Fram, Metka Lašič, predstavnica sekretariata Skupnosti občin Slovenije in Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš.

 

Na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije na Mengeški koči so župani najprej obravnavali zadnje spremembe zakonodaje in kako bo vplivala na delovanje občin, predvsem kako bo sprememba Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti/ ZSPDSLS-1 vplivala na delovanje javnih gospodarskih podjetij katerih ustanoviteljica je občina. Nadaljevali so s perečo problematiko urejanja gozdnih poti in vlak za hitrejšo sanacijo po vetrolomu poškodovanih gozdov in predstavitve dela komisij in delovnih skupin Skupnosti občin Slovenije. V točki razno so obravnavali klic redne seje predsedstva SOS in razpravljali o novih storitvah za občine – tokrat povezane z varstvom starejših občanov.
V zaključnem delu se jim je pridružil tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš, ki je posebej izpostavil zadnje investicije v občini: »Vse lepo pozdravljam na Mengeški koči, na najnižji planinski koči v Sloveniji. Koča je v letu 2018 pridobila certifikat Planinske zveze Slovenije družini prijazna planinska koča. Ponosni smo, da ste prišli k nam in da ste spoznali našo občino, čeprav vreme ni najbolj ugodno.«
Seja se je zaključila v prijetnem neformalnem druženju, kjer so si župani izmenjali različne izkušnje pri vodenju občine oziroma organizaciji posameznih področij. Vsi pa so bili, kljub slabemu vremenu, navdušeni nad planinsko kočo, njeno okolico, domačim živalskim vrtom in seveda sploščenem vzdušju.
Oglasno sporočilo