V CČN Domžale-Kamnik s simulatorjem obvladovali procese na čistilni napravi

0
2094

Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode, 12. – 13. april 2018

V Domžalah, 23. aprila 2018: V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav v aprilu organizirali dvodnevno interaktivno strokovno delavnico na temo vodenja procesov čiščenja odpadnih voda, ki jo je vodil svetovno znani strokovnjak za okoljsko inženirstvo, prof. Henri Spanjers iz Nizozemske. Namen organizatorja delavnice je bil z uporabo simulatorja čistilne naprave BioWin prvenstveno izboljšati rezultate čiščenja odpadnih voda, obenem pa z optimizacijo procesov na čistilni napravi zmanjševati stroške njenega obratovanja in investicijskega vzdrževanja. Tehnologom naj bi ta modelna simulacija s pomočjo različnih konfiguracij procesov čiščenja pomagala pri sprejemanju ustreznih odločitev za obvladovanje procesov na čistilni napravi, s katerimi se vsakodnevno soočajo.

”Na delavnici smo se osredotočili na modeliranje procesov čiščenja odpadne vode, s katerimi poskušamo simulirati delovanje in tudi obvladovanje čistilne naprave v različnih pogojih njenega obratovanja, upoštevali pa smo tudi različne situacije in številne praktične primere, ki se običajno odvijajo v procesih biološkega čiščenja,” je poudaril prof. Spanjers. ”S spreminjanjem parametrov smo tako lahko ugotavljali, kakšne bi bile lahko posledice našega vodenja oziroma upravljanja procesov na čistilni napravi. Operaterjem tako modeliranje omogoča različna predvidevanja in pravočasno zaznavanje morebitnih napak, ki se jim pri dejanskem obratovanju čistilne naprave lahko brez vsakršnih posledic tudi izognejo.” Pojasnil je, da so simulacijski model BioWin, ki deluje kot ‘simulator letenja’ za vodenje procesov na čistilni napravi, zasnovali v Kanadi, na Tehniški fakulteti Delft na Nizozemskem, kjer je zaposlen kot izredni profesor, pa ga za študijske namene redno uporabljajo: ”S takimi matematičnimi, somatskimi modeli tako ob izbiri ali spremembi enega ali več parametrov lahko iščemo optimalne rešitve, saj prognoziramo verjetne situacije v realnem vodenju procesov na čistilnih napravah ter tako simuliramo različna stanja. Seveda s simulatorjem vseh pogojev, v katerih se v praksi znajdejo tehnologi čistilnih naprav, ni mogoče predvideti, a gre za odlično orodje, ki jim je lahko pri odločanju lahko res v veliko pomoč.”
Že drugi dan delavnice so udeleženci ob obvladovanju programa BioWin uspešno samostojno rešili nekaj nalog in z nastavitvami parametrov ustvarili lastne situacijske modele ter s prognozami celo predvideli ekstremne situacije, ki bi jih lahko pri čiščenju odpadnih voda neprijetno presenetile. Po mnenju predavatelja je bila delavnica za slovenske tehnologe in druge udeležence iz vrst raziskovalnih in izobraževalnih institucij izjemno koristna, kar so v sklepnem delu potrdili tudi slušatelji, ki so osvojili vsa osnovna znanja za obvladovanje procesov s pomočjo modelne simulacije, kar je bil tudi namen organizatorja. Profesor Spanjers je zaključil z mislijo, da uspešnost delavnice meri prav z odzivnostjo slušateljev, ki ob rabi simulatorja potrdijo kakovost simulacijskega modela, ali pa snovalcem posredujejo impulz, katere module bi bilo potrebno še dodatno nadgraditi.

Naslovna fotografija: Udeležence delavnice in predavatelja prof. Henrija Spanjersa je v imenu organizatorja uvodoma pozdravila dr. Marjeta Stražar, direktorica JP CČN Domžale – Kamnik.

Profesor Henri Spanjers je diplomiral na Univerzi v Wageningenu na Nizozemskem in je od leta 2012 redno zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo in geoznanost TU v Delftu, Katedra za sanitarno inženirstvo, Oddelek za upravljanje z vodo, kjer je predstojnik Skupine za industrijske vode. V času svoje bogate poslovne poti je deloval tudi na Tehnološkem inštitutu v Lundu na Švedskem, na Univerzi v Ottawi v Kanadi in v Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisije Ispra v Italiji, sodeluje pa tudi s številnimi raziskovalnimi inštituti v različnih državah EU. Je tudi tajnik Posebne skupine za anaerobno razgradnjo pri Mednarodnem združenju za vodo (IWA) in glavni urednik revije Water Resources and Industry. S CČN Domžale-Kamnik sodeluje že od leta 2000, ko je za operaterje čistilnih naprav prvič v Sloveniji vodil dvodnevno strokovno delavnico na temo bioloških procesov na čistilnih napravah z uporabo respirometričnih analiz.

Izobraževanj v JP CČN Domžale – Kamnik se že tradicionalno udeležujejo upravljavci, operaterji, tehnologi in vodje večjih čistilnih naprav v Sloveniji, na delavnici pa so se jim pridružili tudi predstavniki Instituta Jožef Stefan, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL in Biotehniške fakultete UL.

Fotografije z delavnice (foto: Klemen Razinger)
Fotografija CČN Domžale – Kamnik (foto: Blaž Oman)

 

Oglasno sporočilo