Vprašanja za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale

0
1836

Občani sprašujejo, kje bi lahko prebrali več o vašem delovanju in glasovanju v občinskem svetu, ker tega ni moč nikjer zaslediti. Le redki posamezniki namreč se na uradni spletni strani Občine Domžale s težavo prebijejo do omenjenih podatkov. Ali je vaše delo res pomembno samo za občinski svet in upravo v smislu glasovanja, ali bi bilo morda primerno, da bi bili tudi volivci bolje obveščeni o delu občinskega sveta in njihovih, voljenih svetnikov, predvsem pa o pobudah, razpravah, glasovanjih in realizacijah sklepov.

Zahvaljujemo se vam za odgovor in vas sprašujemo tudi za mnenje o problematiki v spodnjem vprašanju.

Vprašanje za Občinsko upravo in Okrajni volilni komisiji

Naši bralci naslavljajo vprašanje na Občinsko upravo in Okrajni volilni komisiji o tem, koliko stane nas, volivce in davkoplačevalce delovanje enega volišča. Drugo vprašanje se glasi, kolikšen bo prihranek s spremembo sedežev volišč in območij ter celotno ukinitvijo nekaterih volišč. Ste se morda vprašali, kaj mislijo o tem volivci, KS? Ali se vam zdi dovolj, da so bili o tem obveščeni zgolj s skromnim, suhoparnim, a zanje vseeno pomembnim obvestilom, v občinskem časopisu? Kako, mislite, bodo reagirali volivci iz Štude in Šentpavla, ki se jim ukinja tradicionalno volišče v Gasilskem domu in bodo morali po novem oditi na volišče v 2,5 km, Šentpavljani celo 3 km oddaljeni center Domžal? Za večino bo pot do volišča daljša!

Do zaključka redakcije nismo prejeli nobenega odgovora!

________________________________________________________________

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, 1230 Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, 1235 Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, 1230 Domžale /LTD/
4. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale /LTD/
5. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, 1230 Domžale /LTD/
6. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale /LTD/
7. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
8. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, 1235 Radomlje /LTD/
9. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, 1230 Domžale /LTD/
10. Sonja OREŠEK, Depala vas 64, 1230 Domžale /LTD/
11. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, 1235 Radomlje /LTD/
12. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, 1230 Domžale /LTD/
13. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, 1230 Domžale /LTD/
14. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, 1233 Dob /SDS/
15. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, 1230 Domžale /Desus/
16. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, 1230 Domžale /SDS/
17. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, 1230 Domžale /SDS/
18. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, 1230 Domžale /SDS
19. Alenka RESINOVIč, Ljubljanska cesta 24, 1230 Domžale /Lista Reza/
20. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, 1230 Domžale /Lista Reza/
21. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, 1230 Domžale /DeSUS/
22. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, 1233 Dob /DeSUS/
23. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, 1233 Dob /NSi/
24. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, 1235 Radomlje /SMC/
25. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
26. Sabina Pirš, Ihan, Bistrška, cesta 2, 1230 Domžale /SMC/
27. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, 1230 Domžale /SMC/
28. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, 1230 Domžale /SD/
29. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, 1235 Radomlje /Lista za Domžale/
30. Roman LENASSI, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, 1230 Domžale /NSi/

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 6 2018

Oglasno sporočilo