Križišče v Zg. Jaršah v Domžalah varnejše s sistemom COPS@rail

0
2210

»Na področju cestnega prometa si Občina Domžale prizadeva zagotavljati kakovostno prometno mrežo, ki bo omogočala optimalno pretočnost prometa in si prizadevala vzpostaviti sodobno infrastrukturo, ki bo tranzitni promet odpeljala na obrobje mesta. Tu pa naletimo na nemalo manjših železniških prehodov, ki so največkrat slabo vidna in neustrezno zavarovana. Varnost vseh udeležencev v prometu in neprecenljiva človeška življenja so bila povod za to, da smo se odločili kandidirati na razpis in ga tudi dobili. Občina v svojem proračunu zagotavlja finančna sredstva za vzdrževanje in rekonstrukcijo občinskih cest, gradnjo varnih križišč in prehodov za pešce, kar je v naši pristojnosti.

Z vidika zagotavljanja ustrezne prometne infrastrukture za potrebe prebivalstva in lokalnega gospodarstva delitev pristojnosti med državo in občino pogosto predstavlja težavo. A Občina Domžale svoje sile usmerja v izboljšanje prometne signalizacije, tako na področju cestnega kot železniškega prometa, tudi s pridobitvijo nove označbe COPS@rail (Collision Preventing Safety System), ki je nameščena ob nezavarovanem železniškem prehodu v Zg. Jaršah,« je ob novi pridobitvi povedal župan Občine Domžale Toni Dragar.

Sredstva je Občina Domžale pridobila na zadnjem razpisu, za postavitev opozorilnega sistema COPS@rail za dodatno označbo pasivno zavarovanih nivojskih prehodov. Obstoječ železniški prehod je bil do sedaj označen le z andrejevim križem. Nov opozorilni sistem poudarja nivojski prehod in opozarja voznike na ustavitev in previdnejšo vožnjo ob prečkanju nivojskega prehoda. Poleg tega opozorilna enota beleži prometno statistiko kar omogoča nadaljnje ukrepe za povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima.

Prilagojen sistem COPS@rail uporablja enostopenjski način opozarjanja, in sicer se opozarjanje aktivira ob približevanju prometnega udeleženca k nivojskemu prehodu, ne glede na prisotnost vlaka, s čimer udeleženca opozarja na večjo previdnost od približevanju nevarnemu prometnemu odseku. Sistem ugotavlja, ali udeleženec ob približevanju k nivojskemu prehodu prilagaja hitrost, ter ga v primeru, da ne zazna upočasnitve z višjo frekvenco utripanja še intenzivneje opozori na približevanje nevarnemu območju. Sistem se napaja s sončno energijo, kar pripomore tudi k varovanju okolja in spodbujanju primernih energetskih rešitev na osnovi obnovljivih virov energije.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo