Začetek del na OŠ Janka Kersnika Brdo

0
1531

V prvi fazi izvajanje projekta aktivno napreduje, uspešno je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca del, uspešno je bil tudi izveden razpis za strokovni gradbeni nadzor. Objekt je sprojektiran, pridobljena so soglasja pristojnih soglasodajalcev. Projekt je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja na upravni enoti. Skladno s sprejeto investicijsko dokumentacijo in zahtevam javnega razpisa za izvedbo, je bil sprojektiran skoraj – nič-energijski objekt skladno določilom Javnega poziva 56SUB-LSRS17, Eko-sklad, spodbudna skupina I. Oddana je bila prijava na Javni razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. Občina si nadeja pridobiti okoli 800.000,00 eurov nepovratnih sredstev.

Sama izvedba projekta je bila v letošnjem letu že predstavljena tako šolskemu učiteljskemu zboru kot tudi svetu staršev. Poudarek je bil seveda na organizaciji dela, območju gradbišča in poteku del. Pri organizaciji gradbišča in zavarovanju smo bili še posebej pozorni na zagotavljanje varnosti v okolici gradbišča. Vse udeležence v okolici gradbišča pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Trenutno so na gradbišču v teku pripravljalna dela, s samo pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa se bo gradnja intenzivrala.

Občina Lukovica

Oglasno sporočilo