Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (22.5.2018)

0
1296

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, od kdaj je v veljavi zakon oziroma predpis, da je za postavitev nadstreška obvezni odmik 1,5 metra od parcelne meje.

Odgovor občinske uprave

Odmiki od parcelnih meja za postavitev nezahtevni in enostavnih objektov, so določeni v 136. členu Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik – skrajšano OPN Občine Kamnik ( Ur. l. RS, št. 86/15 in SD 70/17), in sicer v drugi točki, ki se glasi: »(2) Nezahtevni in enostavni objekti BTP do 40 m2 ter podzemni komunalni objekti morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih zemljiških parcel najmanj 1,5 metra, podzemni komunalni vodi, oporni in podporni zidovi kot nezahtevni in enostavni objekti pa 0,5 metra.«

Oglasno sporočilo