Dobrodošli na Domžalski čebelarski poti!

0
1989

Čebelarji iz vse Slovenije, tudi naši društvi čebelarjev Domžale in Krtina – Dob, so se zelo razveselili odločitve OZN, da upošteva njihov predlog, da 20. maj postane svetovni dan čebel. Hkrati so se odločili, da že prvi dan svojih prijateljic čebel, za katere skrbijo vse dni v letu, praznujejo, kot se spodobi. V domžalski občini z odprtjem Domžalske čebelarske poti, ki sta jo društvi uredili ob pomoči Turistično informativnega centra (TIC) v okviru Urada župana Občine Domžale ter s celovito predstavitvijo čebelarstva na domžalskem tržnem prostoru.

Kljub neprijaznemu vremenu so se  18. maja ob učnem čebelnjaku v parku pod Močilnikom, za katerega skrbi ČD Krtina – Dob,zbrali številni ljubitelji čebel in čebelarstva, med njimi tudi župan Toni Dragar in podžupanja Občine Domžale, mag. Renata  Kosec, mag. Saša Milanovič, glavna republiška inšpektorica za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Rok Janez Šteblaj, član vodstva Čebelarske zveze Slovenije,  Barbka Drobnič, ravnateljica OŠ Dob številni čebelarji in čebelarke, da bi skupaj svečano odprli Domžalsko čebelarsko pot, pet km dolgo prijetno pot ob Rači in Kamniški Bistrici, primerno za sprehajalce in kolesarje, predvsem pa polno informacij o čebelarstvu, čebeljih pridelkih, pomenu čebel za človeka in naravo. Na domžalsko čebelarsko pot lahko vstopite kjerkoli na poti med dvema učnima čebelnjakoma ČD Krtina – Dob v parku pod Močilnikom  in ČD Domžale (v izgradnji) v bližini Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Na poti vas spremlja 12 tabel v treh jezikih, ob katerih boste dobili vrsto informacij o zgodovini, pomenu čebelarstva, skrbi za čebele in delu čebelarjev, vrsto tabel pa boste našli že na samem začetku poti – v parku pod Močilnikom ob učnem čebelnjaku ČD Krtina, Dob.
Po čebelarski himni in prihodu čebelarskih praporov na prireditveni prostor ob učnem čebelnjaku v Dobu, je povezovalka Andreja Čokl na kratko predstavila zgodovino svetovnega in slovenskega čebelarstva ter njegov pomen za vsakdanje zdravje ter spomnila, da je prav na predlog slovenskih čebelarjev 20. maj svetovni dan čebel, ki ga letos praznujemo prvič. Po pozdravu Marije Ravnikar, predsednice Sveta KS Dob, je predstavnik ČD Krtina, Dob, Ine Peregrin Stegnar, spomnil na zgodovino čebelarstva na območju društva, ki se je organizirano začelo 1919. leta  ter najpomembnejše čebelarje, posebno skrb pa namenil pripravam na praznovanje 100-letnice čebelarstva na tem območju. Na kratko je opisal prizadevanja čebelarskih društev za ureditev Domžalske čebelarske poti, se zahvalil obema ČD in TIC Domžale, ki so prispevali k njeni ureditvi ter vsem zaželel prijetno obiskovanje poti. Njegovi zahvali  se je pridružil Andrej Jus, predsednik ČD Domžale, ki  je govoril o tradiciji čebelarstva v naših krajev, saj sestavni del življenja in zelo cenjeno, poudaril pomen odgovornega odnosa do čebel in posnemanje njihovega sodelovanja  in skupnega dela. Vsem obiskovalcem poti je zaželel, da jih ra združuje, obema društvoma pa še naprej krepitev meddruštvenega sodelovanja. Nato smo prisluhnili mislim  Nike Pengal, api terapevtke, o pomenu  apiterapije in pozitivnem vplivu čebeljih pridelkov na človeka. Številni obiskovalci so prisluhnili tudi Roku Janezu Šteblaju, ki je poudaril, da je Slovenija močna, ponosna, pomembna čebelarska dežela, kar potrjuje s svojo  zgodovino, arhitekturo, panjskimi končnicami, predvsem pa organiziranim čebelarstvom in skrbjo za slovensko čebelo. , velike može v zgodovini, velike praktike močna ponosna in pomembna čebelarska država. Čebelarje je pohvalil tudi župan Toni Dragar, se zahvalil vsem ki so kakorkoli prispevali k ureditvi Domžalske čebelarske poti ter  v imenu Občine Domžale zaželel čebelarjem veliko uspeha, uporabnikom poti pa veliko prijetnih trenutkov. Sledilo je slovesno odprtje Domžalske čebelarske poti, katero sta  ob županu opravila predsednika čebelarskih društev Marjan Koderman in Andrej Jus ter se v imenu obeh društev posebej zahvalila za razumevanje Toniju Dragarju, županu, za pomoč pa Miri Bečan, vodji Turistično informativnega centra, ter Poloni Bitenc Pavliha, Oddelek za urejanje prostora Občine Domžale ter Čebelarski zvezi Slovenije.
V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Dob, ki sta ju pripravili mentorici Karmen Banko in Mateja Križman Jesenovec,  harmonikarja Maks Jeran in Martin Otrin, ter pevka Polona Mežnar in kitarist Luka Gnidovec.
Sledilo je prijetno druženje, v katerem je bilo veliko govora o  sobivanju in sodelovanju med čebelami, ki naj združuje vse, ki imajo čebele radi.
Prireditve v okviru prvega svetovnega dne čebel so se v naši občini nadaljevale naslednji dan, 19. maja, na tržnem prostoru, kjer so člani in članice obeh čebelarskih društev,pa tudi čebelarski krožek, predstavljali svoje delo, predvsem pa čebelje izdelke in posredovali informacije o pomenu čebel ter njihovi koristnosti. Obiskovalci so se radi pogovorili tudi z apiterapevtko Niko Pengal ter prisluhnili kulturnemu programu, v katerem sta nastopila Moški pevski zbor Radomlje in harmonikar, tudi sam mladi čebelar, Maks Jeran.
Prvi svetovni dan čebel je z aktivnostmi obeh  čebelarskih društev ter dobrim obiskom tudi v naši občini dokazal dobro delo čebelarjev, hkrati pa tudi zavedanje vseh, kako pomembne so čebele za vsakdanje življenje vseh. Čebelarji vse to že vedo, vsi mi pa bomo v prihodnje najmanj en dan v letu, verjamem pa, da več, imeli priložnost, da to spoznamo.

Avtor: Vera Vojska
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo